Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

85 % av företag lyckas med OnlineVideo

Ascend2 senaste studie ”Video Marketing Strategy” genomfördes online med 280 respondenter. (Dessa inkluderar representanter från internationella marknads- och försäljningsföretag som representerar en rad demografiska roller, kanaler och företagsstorlekar). Enligt rapporten är det viktigaste målet för en effektiv videomarknadsföringsstrategi att öka varumärkeskännedomen. Andra viktiga mål är ökat engagemang: (se artikeln: 3 tips som driver direkt respons din annons, förbättra kunskapen hos kunden samt öka antalet leads som genereras.

25% av företagen säger att de är ”mycket framgångsrika” i att uppnå dessa viktiga mål, medan 60% säger att videomarknadsföring är ”något framgångsrikt”. Det betyder att 85% av företagen har hittat ett värde i videomarknadsföring som en strategi. De återstående 15% kämpar för att nå framgång med sin videomarknadsföring.

92 % av företagen outsourcar hela eller delar av deras videoskapande. Detta ger tillgång till kompetens och produktionsresurser som inte annars är tillgängliga inom det egna företaget.
22 % outsourcar allt videoskapande jämfört med 8 % som effektivt skapar videoinnehåll helt i egen regi.

92 % av företagen outsourcar hela eller delar av deras videoskapande.

Rapportering och analys av en onlinevideo är såklart valfri men möjliggör samtidigt ansvarsutkrävande för att nå ett effektivt resultat av videomarknadsföringen. 52% anser att det är viktigt att använda den tillgängliga teknologin för att rapportera och analysera.

Vilka är de mest utmanande hindren för en framgångsrik videomarknadsföring?

Enligt studien medger 48% bristen på en effektiv strategi som det mest utmanande. Andra utmanande hinder inkluderar: Brist på intressant innehåll, otillräcklig videobudget, och brist på produktionsresurser.

Enligt studien medger 48% bristen på en effektiv strategi som det mest utmanande

Ungefär hälften av de tillfrågade marknadsförare anser kundtestimonial, explainer eller instruktionsvideos och demonstrationsvideos som de mest effektiva typer av videoinnehåll som används. Men de tillfrågades också, “Vilket är den svåraste typen av videoinnehåll att skapa?” Här var det just kundtestimonial som fick flest svar.

Studien jämförde sedan de mest effektiva typerna av videoinnehåll med det som var svårast att skapa. Man fann att instruktionsvideos, och demonstrationsvideos var nästan dubbelt så effektiva som de är svåra att skapa. Å andra sidan var projekt och fallstudier mycket svårare att skapa än de är effektiva.

Lyckligtvis ökar effektiviteten av videomarknadsföring för 87% av de tillfrågade, 43% säger dessutom att ökningen är betydande. Och även om 69% av de tillfrågade säger att deras videomarknadsföringsbudget ökar är det samtidigt en marginell ökning enligt 51%. Endast 18% säger att det ökar betydligt.

Nu är det extra viktigt att föra diskussion vidare om möjligheterna. Det är nu du ska förankra budgeten för att testa saker utan att känna rädslan för att misslyckas. Speciellt för företag som saknar en strategi eller upplever hinder.

Stockholm Media Factory jobbar med moderna konverteringsdrivna tekniker och på så vis ser vi till att alla produktioner ökar din värumärkeskännedom och engagemang. Kontakta oss för att diskutera möjligheterna för din nästa onlinevideo.

Källa: Greg Jarbobe
Ascend 2 – Video Marketing Strategy[/fusion_text]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: