Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Vad är Google BERT och hur påverkar det min sajt?

Att ranka i Googles sökmotor är en oerhört viktig del av att synas på internet, allt för att få trafik till din hemsida. Google har nu släppt en ny algoritm för sin sökmotor som kallas för BERT och det är därför naturligt att fundera på Vad är Google BERT och hur påverkar det min sajt?

Google BERT är en algoritm som kommer hjälpa besökare att hitta relevant information på din sajt. Innan BERT lanserades hade Googles sökmotor problem med att förstå kontexten i sökmeningar. Problemet ligger i att sökmotorn inte förstod innebörden av bland annat prepositioner. Med hjälp av BERT kommer sökmotorn kunna ge mer relevanta svar, vilket innebär att de som besöker din hemsida kan förväntas hitta exakt vad de letar efter, och därmed enklare bli konverterande besökare.

Genom att rikta ditt skrivna content till mänskliga läsare snarare än till Googles sökmotor kommer du kunna ranka högre. Om du däremot skriver allt för nyckelordsfokuserat, då kommer BERT inte ranka din sajt.

Behöver du content som rankar bra och driver trafik? ► Läs mer om hur vi hjälper företag till ett smartare sätt att identifiera och producera content som rankar högt på Google.

Varför är BERT uppdateringen en viktig signal från Google om framtidens sökresultat?

BERT, som står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers, är den viktigaste uppdateringen som Google gjort i sin sökmotor på fem år. Denna algoritm visar att Google ständigt är på jakt efter att utveckla sin sökmotor och visar på att de nu fått ett stort genombrott inom språkteknologi.

Språkteknologi är en viktig del av sökmotorer och med BERT fortsätter Google att vara banbrytande inom denna teknik. Som du kanske känner till är internet idag fullt av miljontals hemsidor som enbart skapats och fyllts med diverse nyckelord med syftet att dra trafik. BERT är nu en viktig signal från Google om att framtidens sökresultat inte kommer att ranka dessa meningslösa sidor högt. Istället kommer de sidor som är relevanta, trovärdiga och betydelsefulla att rankas högt.

BERT har skapats för att sökmotorn enklare ska kunna tolka vad människor verkligen söker efter. Genom att kunna tolka längre meningar ska BERT enklare kunna para ihop sökresultaten med relevanta hemsidor. För att din hemsida ska rankas högt är det generellt viktigt att du använder dig av SEO, nyckelord och meta. Men med lanseringen av BERT är det framförallt viktigt att du skriver för människor och inte för sökmotorer.

Det är just denna skillnad som är väsentlig nu när BERT lanserats. För BERT är orden på din sajt oerhört viktiga, men också hur du skriver dem. Du ska inte längre kunna ranka för ”2019 svensk resenär till USA behöver visa” utan du måste fokusera på att skapa en människofokuserad text. Genom att skapa ett tydligt, relevant och meningsfullt content kommer BERT att ranka din sida högre. Därför är det bättre att skriva en auktoritär text om visum till USA för svenska resenärer, där texten inte fylls med nyckelord som saknar sammanhang. Med BERT är det högst relevant att skapa texter som flyter och är lättförståeliga för människor.

Det är alltså hög tid att du uppdaterar innehållet på din hemsida och riktar det mot dina mänskliga besökare snarare än Googles sökmotor.

TIPS ►Läs mer på Googles blog om BERT här

Vilka sökresultat påverkas av BERT?

Det är de engelskspråkiga sökresultaten i USA som påverkas av BERT. USA är nämligen den första marknaden som får ta del av den nya algoritmen. Att USA:s engelskspråkiga sökresultat blir BERT:s första marknad är naturligt då det är här de flesta sökningar sker på engelska.

BERT kommer påverka 10 % av de sökningar som sker i Googles sökmotor. 10 % av Googles 5,6 miljarder dagliga sökningar är hela 560 miljoner. Detta är alltså en mycket stor del av alla sökningar som påverkas. BERT kommer bland annat att påverka vanliga sökningar samt de utdrag från texten som visas.

Då BERT är en algoritm som framförallt ska kunna förstå prepositioner bättre är det framförallt sökningar med långa meningar som kommer påverkas. Det är nämligen vanligt att folk skriver en hel mening i Googles sökmotor och beroende på hur sökmotorn tolkar meningens alla prepositioner kan olika svar komma. BERT kommer tolka prepositioner på ett nytt sätt och ge mer relevanta svar.

Om du till exempel skriver meningen ”köpa mobil på företaget” i Googles sökmotor, då kommer BERT enklare att förstå vad din intention med ordet ”på” är och dirigera dig till mer relevanta sökresultat.

Är det skillnad på hur video visas i sökresultat efter “September 2019 Core Update”

Efter att September 2019 Core Update lanserades har det setts en ökning av hur relevant videomaterial som innehåller många informella nyckelord visas högt upp i Googles sökresultat. Efter denna uppdatering visas nu nämligen videokaruseller högst upp i Googles sökresultat, vilket gör att hemsidor som tidigare har rankat bäst har fått släppa sina höga positioner. Den hemsida som tidigare haft den högsta positionen innehar nu den fjärde positionen, detta då tre videokaruseller visas som högsta sökresultat.

Videoinnehåll har alltså blivit mer relevant för Googles sökmotor och rankar högre efter September 2019 Core Update. Den hemsida som innehar den första positionen efter de tre videokarusellerna innehar teoretiskt sätt fortfarande den första platsen för organiska sökningar i Google. Den syns dock längre ner, först på fjärde plats, vilket gör att sajten får en sämre position i sökresultaten Detta är något som leder till att det är mindre sannolikt att besökare skulle klicka sig in på hemsidan. Därmed påverkar det inte bara hemsidans ranking utan även besöksantal och konverteringsgrad.

Om du sysslar med video content är September 2019 Core Update något positivt. Ändringen i algoritmen är nämligen till din fördel och leder till att ditt videomaterial har större chans att synas i Googles sökresultat. Därmed kan du förvänta dig att dina videor kommer att leda till fler klick, vilket i sin tur kan öka din konvertering. Det kan alltså löna sig att producera videor med relevant innehåll och informella nyckelord till din hemsida. Det samma gäller för video content på Youtube, då denna hemsida nu har fått ett drastiskt uppsving i Googles sökmotor.

Vad är E.A.T och påverkar det mitt sätt att skapa content?

E.A.T står för Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness vilket på svenska betyder Expertis, Auktoritet och Trovärdighet. E.A.T är alltså en viktig del av SEO och de förtroendesignaler din hemsida sänder till Google, något som är högst relevant för att den ska kunna rankas högt. För att ranka högt hos Google är det viktigt att du etablerar din hemsida som trovärdig och auktoritär. Detta gör du genom att erbjuda ett relevant och välskrivet content.

Oavsett vilken typ av hemsida du har är det viktigt att tänka på E.A.T. Detta gäller för såväl webbshoppar som rena informationssidor. Du måste med ditt innehåll visa Google att din hemsida är en säker källa och att ditt innehåll är pålitligt.

E.A.T påverkar alltså i högsta grad ditt sätt att skapa content. Förr i tiden räckte det med att du fyllde din brödtext med nyckelord för att göra den SEO-vänlig och ranka högt i Google. I och med E.A.T har det dock blivit viktigare än någonsin att publicera relevant information som gör din hemsida auktoritär på området. Därmed krävs det att du lägger mer tid på att ta fram betydelsefulla texter som ger svar på det som besökaren googlat på.

Det är en grundregel i SEO att bygga ett förtroende hos Google för att ranka högt. Om din hemsida har fått en lägre rankning efter september kan den ha påverkats av September 2019 Core Update. Denna uppdatering i algoritmen påverkade nämligen även E.A.T

De hemsidor där E.A.T. framförallt är relevant är så kallade YMYL-sajter, alltså Your Money, Your Life. Dessa sajter är hemsidor som kan påverka framtida lycka, hälsa, ekonomisk stabilitet och säkerhet för besökare.

Det är också dessa typer av hemsidor där trovärdighet och auktoritet är extra relevant.

Läs tips ► På moz.com finns ännu mer att läsa om E.A.T

Kan man fortfarande fokusera på enbart nyckelord för att skapa content?

Vi anser att du inte enbart kan fokusera på nyckelord när du skapar content för din hemsida. Nyckelord är såklart en del av det som Google tittar på när det gäller att hitta relevanta resultat vid sökningar men du bör satsa extra mycket på det innehåll du skriver. 

BERT:s uppgift är nämligen att enklare hitta rätt resultat vid sökningar där långa meningar och prepositioner används. Det är alltså därmed viktigt att ditt content kommer med relevant information för besökarna.

För att synas i sökresultaten på de sökningar som påverkas av BERT bör du därför arbeta med ditt hålla ditt content så relevant som möjligt. Ha ett bestämt syfte med din text och se till att uppnå syftet.

Med BERT kommer det bli extra värdefullt att förstå varför dina besökare besöker din sajt. Du måste förstå vad deras intention är och se till att leverera information som lever upp till deras förväntningar.

Förstå vad dina läsare vill ha och leverera det med hjälp av ett bra innehåll där nyckelorden används i samma utsträckning som i nuvarande content.

Kort sagt kan man alltså säga att du måste skapa relevant content som riktar sig mot läsare. BERT är en spännande utveckling i Google som gör det enklare att rätt sorts besökare hamnar på din hemsida. Alltså besökare som letar efter exakt den informationen din hemsida erbjuder. Därmed kommer det vara enklare att få besökare som konverterar. Något som kommer främja dig, din sajt och ditt arbete.

[wp_blog_designer id=”7″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: