Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Hur pandemin förändrar strategin för B2B på LinkedIn

Hur pandemin förändrar strategin för B2B på LinkedIn

Marknadsföring och marknadskommunikation har under året varit en viktig aspekt för B2B-marknadsförare. Pandemin har mer eller mindre både förändrat och drabbat olika marknadsförare på olika sätt. Som många andra, har världshändelsen omfattat en rad omställningar för att kunna gå någorlunda “vinnande” ur pandemin. 

I en undersökning som LinkedIn genomförde fick de fram en del intressanta svar från deltagarna. 

Företag brukar vara väldigt medvetna om att när händelser uppstår så kan detta omfatta förändringar. Däremot kom Covid-19 väldigt snabbt och uvecklade sig till en världspandemi,

De flesta var inte beredda och det drog med sig oväntade risker för både individer men också för företagen.

Många företag hade inte beredskap för detta, varken strategiskt eller ekonomiskt. 

Däremot finns det många lärdomar som togs upp bland ledare från B2B företag i undersökning och framförallt hur marknadsföringen mellan dessa har förändrats utmanats.

En viktig punkt var att man numera är van vid att försöka använda sig av mer taktiska metoder och aktiviteter när det handlar om marknadsföring istället för att se över varumärkesinvesteringen i pengar. Däremot var många redan säkra på att i framtiden försvara sina budgetar ytterligare ifall något liknande skulle ske igen. 

Kortsiktiga prioriteringar, taktiska kampanjer och att vänja sig vid mindre resurser är några svar som meddelades från marknadsförare inom B2B. Speciellt med tanke på att företagen samarbetar på olika nivåer och tar därmed hjälp av varandra.

Viktigt var att ordentligt omforma uppfattningen om marknadsföring och bevisa sitt värde för verksamheten för att inte mista fokus.

Möjligheten att utnyttja tvärfunktionellt arbete är nu något många forskar om, likaså att hitta nya vägar ut till marknaden igen och samtidigt ta sig an de utmaningarna som kommit på vägen. Något som också gjort att många B2B-marknadsförare kan se framtiden som någorlunda ljus.

Likaså gäller alla andra som jobbar tätt med marknadsföring, det har varit en stor omställning för alla men det som är viktigt är att se de positiva fördelarna som växer fram och hur man istället ska jobba med dem för att uppnå framgång även efter pandemin.

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: