Trender inom HR 2019 – Video och onboarding

Hur hänger en employee life cycle och en customer life cycle ihop när det kommer till onboarding inom HR och vad har det med trender för 2019 att göra. Svaret har dels att göra med hur ett företag implementerar sin onboarding och om de använder sig av ny teknik så video. En av 2019-års trender är en ökad önskan att jobba med just video som en naturlig del av hela HR arbetet. Till att börja med har jag sökt svaret från en tidigare arbetsplats vars sätt att analytiskt jobba med kundcykler gett mig en inblick i hur detta kan speglas inom HR.

Arbetsmarknaden ser betydligt mer annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Nu stannar man inte lika längre hos en arbetsgivare, det är en växande andel giggare och vi har en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Dessa förändringarna visar hur viktigt det är att snabbt få igång nyanställda till full produktivitet och det visar på vikten av en ordentlig onboarding process. I slutet av denna artikel kommer jag gå igenom 4 videor som du direkt kan börja implementera för att förenkla onboarding och öka chansen att dina anställda stannar längre.

Millennials och Gen Z är i en större utsträckning digitala infödingar.

Från analysavdelningen på ett spelbolag

Under flera år jobbade jag på analysavdelningen på ett spelbolag och fick möjligheten att analysera och optimera Customer Retention i kundcykeln. Begreppet customer retention är speciellt viktigt för företag inom prenumerationstjänster för att nå lönsamhet på kundnivå.

Detta eftersom du behöver behålla kunden en viss tid för att nå lönsamhet. Så målet var att behålla kunderna tills vi nått lönsamhet och det här gjordes genom att dela upp kundcykeln i fyra delar.

Precis som jobbmarknaden så är marknaden för spelbolag snabbrörlig och att behålla spelare en ordentlig utmaning. Men, att systematiskt arbeta med att snabbt få igång kunderna (onboarding) visade sig vara ett lyckat recept.

En kundresa kallad Customer Cycle

Precis som jobbmarknaden så är marknaden för spelbolag snabbrörlig och att behålla spelare en ordentlig utmaning.

En ny kund startade alltid som “nyetablerad”, vilket var första steget i kundcykeln.

Under nyetablerad-fasen visade det sig bla att det fanns en direkt korrelation mellan möjlighetena att logga in och hur benägen en kund var att stanna kvar (retention).

Det kanske känns banalt men tänk dig själv att inte kunna logga in på din dator första dagen, och hur det skulle kännas.

Efter en viss tid förflyttades kunden vidare till steg 2 “underhåll”. Här var fokus på erbjudanden och giveaways för att kunden inte skulle tappa intresse.

Härifrån flyttades sedan kunden vidare till steg 3 där den aktiverades med tävlingar eller mail för att till slut kunna flyttas till 4:e och sista fasen “etablerad kund”.

Beräkningar visade att kunder som kommit hela vägen till steg 4 även var mer öppna för merförsäljning. Hade detta gjorts tidigare i kundcykeln är risken stor att kunden hoppar av istället för att att fortsätta sin resa.

Customer vs Employee Life Cycle

Om vi då jämför en customer life cycle med en employee life cycle så gör en nyanställd i princip samma resa som en ny kund. Inom HR kan den här förflyttning ske med samma teknik och processtänk vilket i sig inte är något nytt men att göra det med video är hyper-relevant för vår tid just nu.

Inom HR kan den här förflyttning ske med samma teknik och processtänk vilket i sig inte är något nytt men att göra det med video är hyper-relevant för vår tid just nu.

Hur video kan möta nya utmaningar

Att möta dagens utmaningar på arbetsmarknaden med ny teknik som tilltalar nästa generation är ett viktigt steg för företag att ta i dag men vilka videor behövs för att täcka hela employer life cycle?

Steg 1 Rekryteringsvideo för att attrahera – Ditt företag behöver sticka ut från dina konkurrenter. Video är det perfekta mediet för att visa upp ditt företags värderingar och kultur..

Steg 2 Pre-boarding och on-boarding video för att engagera – Spela in ett välkomstmeddelande och se till att nya medarbetarna får det innan de ens anländer. När de sen börjar känner de sig mycekr mer välkomna och som en del av teamet.

Steg 3 Internvideo – som proaktivt aktiverar – Spela in video för att proaktivt säkra upp att dina anställda får viktig information om t.ex ert datasystem, pension, rättigheter och skyldigheter.

Steg 4 Retentionvideo för att behålla anställda – Videor skapta för att bibehålla intresset och se till att dina anställda känner att det är del av något större. T.ex videor om speciella händelser, en AW, en presentation eller introduktion av nya kollegor.

Så, hur ska du möta dagens utmaningar från arbetsmarknaden och den nya generationen? Det är dags att använda video i din redan etablerade HR process. Oavsett om det är med hjälp av en livscykel från spelbranschen så är det definitivt med hjälp av video. Det är vad de yngre anställda förväntar sig.