Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Vad kostar PPC? Med beräkningsformler du kan använda direkt!

PPC (Pay-Per-Click) annonsering är ett självklart alternativ vid sidan av SEO, för att förbättra din moderna marknadsföringskampanj och framgång. Om du är ny inom onlinemarknadsföring, så kanske du undrar, “Hur mycket kostar egentligen PPC?”. 

PPC-budgeten kan variera mellan 50 till 5000 dollar baserat på ditt innehåll och webbsidans cookies. Många mätvärden relateras till PPC-kostnaden, som kostnad per klick (CPC), klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per konvertering (CPA) och ogiltiga klickfrekvens. Dessa kostnader varierar varje år beroende på förväntningar, leveranser, tillgänglighet och budget.

För att förstå annonskostnaderna, kommer jag i denna artikel visa i detalj hur du kan beräkna PPC-kostnaderna för att du ska kunna uppskatta din marknadsbudget. Vi kommer dessutom gå igenom vad PPC är och vad skillnaden är mellan PPC och CPC. Låt oss sätta i gång!

Vad är PPC?

Först och främst behöver du ha en tydlig idé om vad PPC är. Det innebär att du betalar för varje klick från dina tittare. Bland flera olika typer av PPC-annonser körs de flesta kampanjerna via Google Ads.

PPC fungerar rätt enkelt. Alla Googleanvändare börjar med att söka på ett specifikt sökord, och de kommer lägga märke till annonskampanjen i sökresultaten. Men bakom kulisserna, behöver du optimera de vanliga eller relaterade sökorden genom SEO och lista dem i Google Ads.

Därefter kommer de organiska resultaten visa din annonskampanj för dina tittare. När en tittare klickar på din annons, så måste du betala till Google. 

PPC-processen börjar med en budgivning. Du måste bestämma dig för det högsta budet för dina sökord och per klick på dina annonser.

Det går till på följande sätt:

1. Välja sökord

När du har bestämt ditt bud och sökord, kommer Google ranka dem baserad på deras kvalitetspoäng och högsta CPC-bud (Kostnad Per Klick-bud). Du måste välja ditt sökord varsamt, eftersom de vanligaste orden har hög konkurrens, och du måste betala mer om du väljer sådana ord.

Det fungerar lite annorlunda när det kommer till ovanligare ord. Du kanske bara behöver betala några cent för ord med mindre konkurrens. Det finns också ett alternativ att optimera dina ord, som när och var de ska visas för dina tittare.

2. Google Analytics

Om du vet hur du kan rikta dig mot din publik, som när de går online och söker på specifika sökord, så kan du skräddarsy annonserna kring det. 

Men hur kan du få kännedom om all den informationen?

Inget att oroa sig för, eftersom du har Google Analytics. Det spårar målgruppens beteende och sparar dem för konverteringsspårning och för att bättre optimera annonserna. Så, du kan ta hjälp av Google Analytics och se hur din målgrupp reagerar. På det här sättet, kan du finjustera din PPC-kampanj och försäkra dig om att dina annonser når största möjliga publik.

3. Kvalitetsresultatet och högsta bud

Kvalitetsresultatet (Quality Score) bestäms av relevansen av de sökord du väljer, klickfrekvensen och kvaliteten på dina landningssidor. PPC-placeringen är också någonting att vara medveten om, eftersom placeringen bestämmer var dina annonser visas på Google eller andra sökmotorer. 

Så du kan investera lite pengar i PPC annonser för ditt företag. Kreativ optimering kommer hjälpa dig att förbättra placeringen av dina sökord vilket hjälper dem att nå högst upp i sökresultaten. Men du måste betala för det. Om du har en tight budget, kan du sänka budet och kvalitetspoängen. När du gör sådana kompromisser med PPC, kan din rankning gå ner något.

Gränsen för ditt bud är också väldigt viktigt. Du kan inte bara buda på dina sökord som du vill för att placera dem högst upp i sökresultaten. Du måste buda inom maxgränsen för PPC och bibehålla ditt kvalitetsresultat.

Hur räknas PPC kostnaden ut

Du kan enkelt räkna ut PPC-kostnaden själv och förstå din PPC-data. Använd bara följande formel för att beräkna din annons PPC-kostnad:

PPC = total annonskostnad ÷ antal annonser med klick

Men när du ska räkna ut din totala PPC-kostnad för din månadsvis eller årliga budget, behöver du istället använda tre andra beräkningar: (Kostnad per klick-beräkningar, Avkastningsberäkning och Maximering av vinst genom CPC-budgivning).

  1. Kostnad-per-klick beräkning

Medan du beräknar kostnaden för en PPC-kampanj, det första du behöver veta är kostnaden per klick (CPC). Så när du vet det exakta priset för varje klick, då kan du beräkna hur mycket du kommer spendera på din PPC-kampanj. 

CPC = Total kampanjkostnad ÷ antal klick

Så exempelvis om du spenderar 500 dollar på din PPC-kampanj och får 400 klick så är CPC 1,25 dollar. Dina sökord kan vara nya eller ovanliga, och därför är dina kostnader så låga.

Du kan inte hålla dig till så små beräkningar samtidigt som du behöver tusentals klick för att kunna växa ditt företag. Så låt oss se på kostnad per tusen exponeringar (Cost-Per-Mile, CPM). 

CPM relaterar priset med antalet personer som ser dina ord och antalet personer som klicka på det. Varje visning av din annons räknas som en exponering. Därför, kan du öka synligheten av din annons genom att öka kostnaden.

CPM = (Total kampanjkostnad ÷ antal personer som har sett den) × 1000

Anta att du investerar 400 dollar på en PPC kampanj och 12 000 personer ser den. Din CPM kommer därav vara (400 ÷ 12 000) × 1000 = 33,33 dollar. 

Klickfrekvensen (CTR) är en annan mycket viktig faktor, eftersom den ses som bryggan mellan CPM och CPC. Det kan faktiskt visa hur många som har klickat på din annons av alla dem som sett den.

Så, om du känner till din CTR-kostnad, så kan du modifiera din PPC-budget.

CTR= (antal klick ÷ antal exponeringar) × 100

Tänk dig att du spenderar 600 dollar på en kampanj för att generera 12 000 exponeringar och för att få 600 klick. Din CRT kostnad är då (600 ÷ 12000) × 100 = 5%.

Eftersom CTR visar hur effektiva dina annonser är, borde du hålla en nivå över medel, som är 1.16%. Om klickfrekvensen går ner under medel, tyder det på att ditt kvalitetsresultat har gått ner. Så du behöver höja din kvalitet för att förbättra resultatet.

  1. Avkastningsberäkning

Avkastning på din investering (ROI) är förmodligen viktigare än CPC och CPM för att komma fram till din PPC-kostnad. Avkastningsberäkningen är viktig, inte bara för att det visar din kostnad, det visar också vad du får ut av din kampanj. Du får nummerbaserade och handfasta data, som är till nytta för dina PPC-ansträngningar genererade från kampanjen. 

ROI = (genererad avkastning – kampanjkostnad)/(kampanjkostnad) ×100

Låt oss säga att du investerar 300 dollar på din PPC-kampanj, och den genererar 200 klick. I resultatet får du 350 dollar i sälj. Så din ROI är 16.67%.

I ROI beräkningen, kan du stöta på ett specifikt problem: du kan inte spåra varje sälj till 100 % ifrån din kampanj. Förvirrad? Oroa dig inte. Låt oss se på ett exempel:

Anta att någon som ser din annons är övertygad och vill lägga en beställning över telefon. Eftersom kunden inte använde webbsidan den klickade sig fram till, kommer du inte ha någon data om det här säljet i Google Analytics. Så det orsaka lite fel i beräkningarna. Det är bäst att använda sig av mer än en landningssida eller telefonnummer för att kunna lättare spåra försäljningen.

Konverteringsfrekvens är relaterad till avkastning på investering och har en direkt effekt på avkastningsprocenten. Det visar andelen av personer som slutligen klickar på dina annonser. Eftersom det direkt indikerar försäljning, så är det grundläggande att känna till andelen.

Konverteringsfrekvens = (Antal konverteringar ÷ antal klick) × 100

Medelresultatet av konverteringsfrekvensen är 2.7 procent. Så, om ditt sälj är lägre än medelfrekvensen, så behöver du investera lite mer och titta närmare på kvaliteten. 

Du behöver också se på kostnad per åtgärd (Cost-Per-Acquisition = CPA) som också refereras till som kostnad per konvertering. Det är en annan beräkning av CPC, eftersom det visar mer än grundkostnaden per klick och räknar ut varje konverteringskostnad som du har. 

CPA = PPC kampanjkostnad ÷ antal konverteringar

Anta att du spenderar 300 dollar på din kampanj, och den genererar toppkonverteringar. Så din CPA kostnad blir (300 ÷ 10 = 30 dollar). Det är väldigt nära medel CPA som är 33 dollar. CPA hjälper dig med din budgivningsstrategi, och du kan uppskatta kostnaden av att få nya kunder.

Alternativ ROAS beräkning

Är det för komplicerat för dig att beräkna ROI? Låt oss visa ett annat sätt att beräkna avkastning på annonseringsutgift (ROAS). 

ROAS = (konvertering × AOV) ÷ (klick × CPC)

AOV indikerar här genomsnittligt beställningsvärde. Om vi byter ut konverteringsformeln från den tidigare diskussionen får vi fram:

ROAS = (klick × konverteringsfrekvens × AOV) ÷ (klick × CPC)

Och för att förenkla ekvationen:

ROAS = (konverteringsfrekvens × AOV) ÷ CPC

När du vet målet med din ROAS, så du kan lägga in värdena i ekvationen och beräkna CPC-kostnaden.

CPC = (konverteringsfrekvens × AOV) ÷ ROAS

Låt oss anta att du behöver nå mål-ROAS 5.0 och ditt genomsnittliga försäljningsvärde är 250 dollar. Om konverteringsfrekvensen är 2%, då får du betala = (0.02 × 250) ÷ 5 = 1 dollar för din CPC.

  1. Maximering av vinst genom CPC-budgivning

Eftersom du investerar så mycket i PPC för att utveckla ditt företag, måste du maximera din vinst. Annars är det ingen poäng att investera pengar med stor ansträngning. Vi känner redan till den enkla definitionen av vinst:

vinst = intäkt – investering

Som vi vet, intäkt är multiplikationen av klick, konverteringsfrekvens och AOV. 

Låt oss lägga in dem i formeln.

Vinst = (Konverteringsfrekvens × klick × AOV) – (klick × CPC)

Så, vi diskuterar hur du kan maximera din vinst. Det är varför vi behöver göra lite kalkyleringar. Låt oss härleda vinsten mot det totala antalet klick som din annons får. 

dVinst/dKlick = (AOV x konverteringsfrekvens) – Max CPC bud

För att få maximal vinst, behöver du anta värdet av derivatan noll. Då får vi: 

(AOV × konverteringsfrekvens) – Max CPC bud = 0

(AOV × konverteringsfrekvens) = Max CPC bud

Nu ser du, det är så lätt att räkna ut det största budet själv.

Låt mig visa ett exempel så att konceptet blir klart som korvspad.

Anta att du har konverterat 2% av trafiken, och genomsnittsvärdet på varje försäljning är 250 dollar. Så, din kampanj kommer vara som mest lönsam vid 5 dollar CPC. Men det finns en tvist i formeln. Om du spenderar mindre än 5 dollar CPC, kommer du får mer vinst från varje försäljning, men antalet försäljningar kommer gå ner. 

Om du lägger högre bud på CPC, så kanske du får fler försäljningar, men du kommer få mindre vinst från varje ny försäljning.

Vad är skillnaden på PPC och CPC?

Även om PPC och CPC är besläktade, så finns det vissa skillnader mellan dem. Du kan säga att PPC och CPC är två sidor av samma mynt.

För att förenkla PPC-kostnaden, så indikerar det den totala marknadsföringsmetoden. Å andra sidan, CPC föreslår resultatvärden för dina annonser.

PPC är “hur mycket du är villig att betala för dina annonser?“, och CPC är “hur mycket det kostar dig när någon klickar på annonsen?“.

PPC är främst en form av din budget, för att variera värdet av varje klick på dina annonser. Det är baserat på konkurrens, sökvolym, och sökordens popularitet. Så, om du vill att dina annonser ska vara högst upp i sökresultaten, så behöver du betala för varje klick.

CPC är mätvärdet som visar dig totalkostnaden för varje klick i din PPC-kampanj. De visar dig också leveransen och effektiviteten av dina annonser.

Exempel

Anta att du föreslår en ny annons, och din budget är 500 dollar för 1000 klick. Så din kostnad per klick kommer vara 0,50 dollar.

Om du sen får 800 klick istället för 1000 klick, då kommer din kostnad per klick i stället vara 0.625 dollar.

Vad kostar PPC i genomsnitt?

Jag har diskuterat de olika beräkningsmetoderna för PPC, men utan att ge dig några exempel från verkligheten kan du inte riktigt uppskatta din PPC-kostnad.

I 2019 var kostnaden per klick 1.03 dollar, klickfrekvensen var 1.8%, kostnaden per tusen klick var 18,71 dollar, konverteringsfrekvensen var 5.2% och kostnaden per konvertering var 19,64 dollar och slutligen så var den ogiltiga klickfrekvensen 5.7%.

Om det fortfarande är för svårt att förstå sammanhanget, så har du här en enkel tabell som innehåller allt som hör till PPC från åren 2019 till 2005.

Hur kan du se om PPC kostnader är för hög?

Det är inte svårt att säga om PPC kostnaden är för hög eller inte. Under mina beräkningar, har jag nämnt medelvärdet för varje sektor som konverteringsgrad, CPC, CTR, CPM och så vidare.

Så när du märker att din investering eller vinst går över genomsnittet, så behöver du bara fokusera på dina annonsers PPC-kostnader. Ibland är det inte anledningen bakom ökande PPC-kostnader. När dina annonser ökar eller ditt kvalitetsresultat går ner, kommer din PPC-kostnad vara högre än tidigare. Några branscher har högre konverteringsgrad, så om ditt ämne relaterar till det, så kommer din PPC-kostnad också öka. 

Du behöver förbättra din kvalitet, optimera dina sökord, förbättra relevansen I dina annonser, göra annonsen mer gruppspecifik, lägga till fler landningssidor, med mera.

Sammanfattning

Att bara optimera din SEO kommer inte vara till mycket hjälp om du inte fokuserar på din PPC-kostnad. Det är för att alla företag behöver investera, men strategiskt och inte i blindo.

Nu när du har lärt dig vad PPC kostar och hur du räknar ut det, kan du nu sätta din dagliga eller månadsvis budget för dina annonser. Så, undersök kostnaden för dina annonser för en noggrann budget. 

Tack för att du kom förbi. Jag hoppas att den här artikeln var tillräckligt informativ för att hjälpa dig att förstå hur PPC fungerar.

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: