Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
vad-kostar-seo

Vad kostar SEO? – Vad du kan förvänta dig för pengarna

Att sökmotoroptimera din hemsida är viktigt för att folk ska hitta dig när de söker efter något, och många företag erbjuder lösningar för just detta. SEO-byråer erbjuder ofta olika priser dels beroende på arbetets omfattning, dels beroende av vilken betalningsmodell som används, men vad kostar SEO egentligen?

Timpriset för en SEO-konsult som jobbar med ett projekt långsiktigt kan ligga på 1,000 kr/timme, men detta varierar även med åtskilliga hundralappar uppåt eller nedåt. Ett fast pris där du betalar för SEO per sökord kan kosta några hundralappar per månad, per sökterm.

Vad gör en SEO byrå?

En SEO-byrå har som främsta uppdrag att se till att dess kunder har hemsidor som lätt kan hittas genom Google eller andra sökmotorer på nätet.

SEO står för Search Engine Optimization, vilket på svenska översätts till sökmotoroptimering. Det är detta SEO-byrån har till uppgift att göra: optimera hemsidor för att kunna hittas av sökmotorer.

Behöver du content som rankar bra och driver trafik? ► Läs mer om hur vi hjälper företag till ett smartare sätt att identifiera och producera content som rankar högt på Google.

Sökmotorerna på nätet drivs av avancerade algoritmer, vilka dessutom uppdateras regelbundet. Det är dessa en SEO-byrå har som utmaning att försöka tillfredsställa, genom att göra en hemsida så attraktiv som möjligt ur sökmotorsynpunkt.

Relaterad läsning ► Vad är SEO och SEM? Betydelser, strategi och tips

Algoritmerna är så pass smarta nu för tiden att de kan avgöra hur en hemsida ska vara utformad för att besökare ska finna den användbar, samt vilken information som är relevant nog att rankas högt bland sökresultaten.

En SEO-byrå har dels möjlighet att förbättra en sida genom att skapa attraktivt innehåll. De skapar content med relevant information, rätt nyckelord, välplanerade rubriker och tydlig information, vilket tillsammans bidrar till att göra sidan mer sökmotorvänlig.

En SEO-byrå kan även arbeta med så kallad Off Page-SEO. Det innebär att de använder andra sidor och bygger ett nätverk av länkar som leder till den webbsida som behöver sökmotoroptimeras.

Dessa två sätt är huvuddragen i en SEO-byrås arbete, men i arbetet ingår ofta även fixande med mindre detaljer, till exempel finputsning av hemsidor från tekniskt håll för att göra dem aktuella, snabba, fria från felmeddelanden, med mera.

Varför ska man anlita en SEO byrå?

Att en sida har välgenomtänkt innehåll och är sökmotoroptimerad, är förmodligen de faktorer som är mest avgörande för att nå framgång på internet.

Detta går att åstadkomma på flera sätt, antingen genom att göra allt jobb själv, att anlita någon som designar ens hemsida, eller genom att anlita en SEO-byrå.

SEO är en bransch som utvecklas hela tiden och kräver både en hel del erfarenhet, men även kompetens som är ”up-to-date”, med kunskaper om vilka faktorer som är viktiga att satsa på i dagens internetlandskap.

Relaterad läsning ► Vad är SEO-optimering? Så syns du på Google under 2020

För att lyckas med SEO behövs både en stor arbetsinsats och en stor mängd kunskap. För de allra flesta är det svårt att veta exakt hur de borde agera för att nå framgång på nätet, vilket är en stor anledning till att det kan vara klokt att anlita en SEO-byrå.

En SEO-byrå har som huvudsakliga mål att nå framgång på sökmotorerna på internet. De riktar all sin tid och energi åt denna del av marknadsföringsbranschen, vilket ger ett stort övertag mot företag eller privatpersoner som endast gör detta som en sidoverksamhet, utöver sin huvudsyssla.

Genom att anlita en SEO-byrå skapar du förutsättningar att öka trafiken och omsättningen till din hemsida och verksamhet; du kommer att se den rankas högre på sökmotorer och bli lättare att hitta.

Om ditt slutmål är att driva uppmärksamhet kring ditt företag, eller öka försäljningen, är SEO viktigt. I sådana fall finns mycket att vinna genom att anlita en SEO-byrå.

Vilka prisintervaller erbjuder SEO byråer?

Vanligtvis erbjuder SEO-byråer lite olika typer av tjänster, eller SEO-tjänster utformade enligt olika betalningsmodeller. Priserna kan variera en hel del mellan olika byråer, beroende på SEO-jobbets omfattning, avtalets längd, med mera. Därför går det inte att på ett enkelt sätt redovisa vilka priser om brukar gälla, men här följer några uppskattningar och förslag på vad som kan vara rimligt att förvänta sig betala för en SEO-byrås tjänster.

Fast pris – betala per sökord

Ett sätt att betala för SEO är genom ett fast pris, ofta per enskild sökterm. Då kan priset ligga så lågt som på några hundralappar per månad för varje sökterm. För mindre företag kan detta räcka, då deras produkter eller tjänster täcks ganska väl av några få ord och söktermer.

Pris baserat på resultat

Det förekommer även att SEO-byråer erbjuder betalningsmodeller där kunden endast betalar för en topplacering på Google. För att en SEO-byrå ska kunna utlova sådant resultat, behöver de dock göra en bedömning för huruvida det är rimligt att, utifrån rådande förutsättningar, kunna nå en topplacering för en specifik sökterm.

Det är ofta sannolikt att SEO-byrån då väljer att arbeta med ett sökord som har lägre konkurrens, vilket också brukar innebära mindre trafik. En utlovad topplacering kan då i värsta fall kosta mer än den smakar, för den som anlitat SEO-byrån.

Offert med timpris

För större och mer omfattande projekt är det vanligt att en SEO-byrå förslår en offert med ett visst timpris. Det ger dem en möjlighet att lägga upp arbetet på det sätt som de avgör kunna ge bäst resultat. Olika företag och hemsidor kräver olika insatser. Ibland innefattar jobbet behov av flera olika roller, till exempel om det tekniska arbetet med hemsidan, inklusive kodning, är omfattande behövs viss kompetens.

I andra fall är behovet av sökordsoptimerat innehåll stort och SEO-byrån behöver lägga krutet där. Det finns dessutom stor variation i hur stor konkurrens det är mellan olika söktermer och branscher, därför är det ofta svårt att avgöra på förhand hur stor insats som krävs för att nå framgång med SEO.

En SEO-konsult som anlitats till ett timpris kan kosta omkring 1 000 kronor per timme. Detta är bara ett prisexempel och det förekommer givetvis både högre och lägre prisnivåer.

Vad borde ingå i priset av SEO?

Om du ska betala för SEO är det viktigt att du vet vad du betalar för och vad som är rimligt att förvänta dig av din investering. Det förekommer att SEO-konsulter lovar mer än vad de rimligtvis kan garantera. Det händer också att SEO-företag slarvar och inte utför delar av sitt uppdrag så bra som de borde. Några saker som borde ingå i priset av SEO är:

On Page SEO

Den viktigaste delen som måste finnas med i SEO-arbetet är det som kallas On Page SEO. Det innefattar:

  • En hemsida som är snabb, responsiv och lätt att navigera.
  • Innehåll med optimerade rubriker och underrubriker, med utvalda nyckelord i fokus samt text och bild som är relevant.
  • En tekniskt välfungerande hemsida, utan buggar, döda länkar eller felmeddelanden.

Relaterad läsning ► Vad är SEO-texter? En enkel och hjälpsam genomgång

Off Page SEO

I ett långsiktigt SEO-arbete är det oftast av intresse att bygga upp ett nätverk av länkar som leder till den hemsida som ska optimeras. Det bygger förtroende hos sökmotorer och stärker sidans ”varumärke”. Detta bör i någon form ingå i priset för SEO, men i vilken utsträckning beror på arbetets omfattning och tidsram.

Resultat

När du betalar för SEO är det inte alltid du är garanterad ett visst resultat, såsom en topplacering på Google. Däremot bör du kunna förvänta dig ett visst resultat, såsom ökad trafik till sidor med vissa sökord och några förbättrade placeringar i sökrankingen. Arbetet med SEO är tidskrävande och det är tålamodsprövande att invänta resultaten. En bra SEO-byrå bör kunna ge dig en uppfattning om vad som är rimligt att uppnå inom din bransch, utifrån den konkurrens och de förutsättningar som råder för er.

Är det viktigt att lägga resurser på SEO?

Om du eller ditt företag vill synas, och kunna hittas, på internet, är det viktigt att lägga resurser på SEO. Oavsett om du väljer att lägga din egen tid och göra jobbet själv, anlita hjälp för enskilda delar, eller anlita en SEO-byrå som sköter hela projektet. SEO är en viktig grundförutsättning för att din hemsida ska bli framgångsrik på nätet.

Dagens sökmotorer, med Google i framkant, har blivit allt bättre på att leverera relevanta sökresultat åt alla de människor som letar efter något med hjälp av internet.

Folk tenderar att lita på Google och klickar i majoriteten av fallen på någon av de 5 högst rankade sökresultaten som visas på skärmen. Det betyder att om du vill att din hemsida ska vara relevant, behöver den ranka högt på de ämnen som är relevanta i din bransch.

Utöver att leda trafik till din sida, handlar SEO dessutom om att göra användarupplevelsen bättre för de potentiella kunder som hittat dit.

Saker som: långsamma laddningstider, dålig webbdesign, otydligt innehåll eller störande element, försämrar användarupplevelsen och leder till att folk lämnar sidan snabbare.

Ett mål med SEO är att få folk att stanna och utforska sidan, för att potentiellt leda till avslutande sälj, om det är relevant för hemsidan i fråga.

Internet är fortfarande ungt, men mycket har hänt och utvecklingen går snabbt. För att hänga med och vara relevant i dagens uppkopplade samhälle är det viktigare än någonsin att ha en hemsida med hög standard.

Dagens internetanvändare är erfarna och kräsna, och konkurrensen på nätet är hård. Därför är det viktigt att satsa och lägga resurser på SEO, för att ligga i framkant och inte hamna bakom konkurrenterna. 

Relaterade Artiklar:

[wp_blog_designer id=”10″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: