Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Vad är Content Marketing Growth

Vad är Content marketing growth? Vi jämför strategier

Content Marketing har visat sig skapa unika förutsättningar för att både väcka intresse hos mottagare och att främja tillväxt för den verksamhet som innehållet berör. Därför är det inte särskilt konstigt att content marketing är en av de mest populära strategierna för effektiv marknadsföring och kommunikation. Men vad är egentligen content marketing growth?

Content marketing är när du med unikt och relevant innehåll väcker intresse och kommunicerar med en viss målgrupp. Detta skapar bättre förutsättningar för organisk tillväxt och engagerar mottagarna på ett mer positivt sätt.

Vad är då egentligen skillnaden mellan content marketing och övriga marknadsföringsstrategier, och hur hänger det ihop med growth? Låt oss jämföra.

Content marketing vs SEO

Content Marketing vs SEO

Sökmotoroptimering (SEO) populariserades i samband med att sökmotorer lanserades som ett enklare sätt att navigera det växande antalet hemsidor som dök upp på internet. 

Innan 1993-1994 var det väldigt vanligt att navigera sig på internet genom att helt enkelt ha en personlig länklista över tillgängliga och relevanta sajter. Med tiden blev detta orimligt då den enorma mängden hemsidor skapade behovet av någon sorts automatiserad katalogisering.

Med sökmotorer löste man problemet genom att de så kallade sökmotor-robotarna på egen hand besökta olika hemsidor och indexerade dem utifrån innehåll, nyckelord och andra parametrar. 

Detta skapade ett behov av att justera innehållet på hemsidan för att i så stor utsträckning som möjligt uppmärksammas av sökmotor-robotarna. Det har funnits ett stort antal olika knep för att med hjälp av SEO säkerställa bra rankning hos sökmotorerna. 

Knepen har innefattat allt från att fullständigt bombardera hemsidan med nyckelbegrepp som att köpa till sig länkar.

Läs mer om SEO ► Vad är SEO optimering?

På senare tid har det blivit allt svårare att använda SEO till sin fördel då sökmotorernas algoritmer hela tiden justeras.

Det gör dem för att man inte ska kunna påverka rankingen och för att sökresultaten i större utsträckning ska motsvara folks förväntningar. 

Varför är det då mer fördelaktigt att använda content marketing än SEO? Numera är besöks-relaterade faktorer minst lika viktigt som innehållet när det kommer till sökmotor-ranking. 

Om man ser till att erbjuda innehåll som verkligen engagerar läsaren kommer man därav automatiskt att få en bra placering hos sökmotorerna då besökarna stannar längre på sidan.

När sökmotorer märker att folk får sina frågor besvarade, istället för att klicka vidare, så blir det tydligt att ens hemsida är relevant. 

Betyder detta att SEO har tjänat ut sitt syfte? Eller att content marketing ersatt det? Inte nödvändigtvis. SEO-strategier kan ofta på ett naturligt sätt förenas med content marketing på många olika sätt. 

Du kan låta SEO vara en del av utformningen av det innehåll som du använder, därefter kan du fokusera på content marketing för att erbjuda mervärde.

Content marketing vs inbound marketing

Content Marketing vs Inbound Marketing

Inbound marketing är ett väldigt brett begrepp som i stort sett åsyftar all sorts verksamhet där man aktivt försöker locka folk att ta del av vad man nu kan tänkas erbjuda. 

Generellt sett så brukar inbound marketing delas upp i de tre stegen locka, övertyga och sälja. E-postmarknadsföring och produktvisningar är två typiska exempel på denna sorts marknadsföring. 

Ett problem med inbound marketing är att dess primära syfte är att sälja, snarare än att informera, engagera eller kommunicera. Ofta så uppfattar mottagaren detta som manipulativt, vilket resulterar att de reagerar negativt snarare än positivt. 

Läs mer ► Vad är Content Marketing? – För dig som vill lära dig mer

Det är knappast en slump att inbound marketing kommit att förknippas med spam, då det ofta är så mottagarna uppfattar det hela.

Därför är det på det stora hela en väldigt riskfylld marknadsföringsstrategi, och något som man bör vara väldigt försiktig med. Men hur särskiljer sig content marketing från inbound marketing och är det verkligen ett bättre val?

Med content marketing så är innehållet lika viktigt som själva ambitionen att sälja, marknadsföra eller skapa tillväxt. Det innebär att man först och främst fokuserar på att skapa den sorts innehåll som skapar en känsla av mervärde. 

Detta kan handla om allt ifrån att på ett naturligt sätt diskutera problem som många upplever för att sedan erbjuda en lösning, till att på ett humoristiskt sätt engagera och uppmuntra samhällsviktiga åtgärder. 

Jämfört med inbound marketing så handlar content marketing om förtroende och ärlig kommunikation snarare än att endast försöka skapa omsättning. Betyder detta att inbound marketing är helt meningslöst? Inte nödvändigtvis. 

Vill man nå ut till en bred grupp utan att bry sig om huruvida budskapet tas emot så kan det fortfarande vara ett bra alternativ. Dock så blir ofta konverterings-frekvensen bara någon procent av vad man faktiskt förväntar sig.

Content marketing vs digital marketing

Content Marketing vs Digital Marketing

Med digital marketing menas helt enkelt all sorts marknadsföring som sker via digitala kanaler. Och vad menas med digitala kanaler? Det handlar om allt digitalt oavsett om det gäller hemsidor, appar, sms-meddelanden eller TV-reklam. 

Därmed är begreppet inte begränsat till att endast gälla internetbaserad marknadsföring. Detta gör digital marketing till en mer traditionellt sätt att bedriva marknadsföring. 

Generellt så används det för att skapa uppmärksamhet för en viss tjänst, produkt eller erbjudande. I detta avseende så är digital marketing helt enkelt klassisk reklam. Men är det egentligen så effektivt som man kan tro?

Ett vanligt förekommande problem med digital marketing är att det oftast lämnas öppet för mottagaren att på egen hand tolka och bearbeta det man förmedlar. Många förutsätter att detta kommer resultera i att såväl kampanjen som tjänsten eller produkten tas emot på ett positivt sätt vilket den inte alltid gör. 

På vilket sätt är content marketing bättre än digital marketing? Till skillnad från digital marketing så handlar content marketing om att förstå sin målgrupp och anpassa innehållet på så sätt att det verkligen intresserar den grupp man vill nå. 

Digital marketing resulterar däremot ofta i att man mer eller mindre famlar runt i blindo och hoppas att det resulterar i tillväxt och omsättning. Behövs då digital marketing överhuvudtaget?

Att välja digital marketing är ofta en bra idé om man har en mer generell kampanj där man behöver nå ut till många personer utan att fokusera allt för mycket på annat än att bara informera.

Content marketing vs blogging

Content Marketing vs Blogging

Blogging har länge varit en riktigt populär företeelse. I sitt traditionella utförande innebär det att man publicerar material som därefter presenteras i en tidsmässigt linjärt flöde.

Även om det ursprungligen förknippades med publicering av personligt material i vad som motsvarande hemsidebaserade dagböcker, så användes bloggar numera på väldigt många olika sätt.

Det kan handla om företag som vill kommunicera med potentiella kunder, organisationer som vill hålla intressenter uppdaterade om vad som pågår, personer som vill föra löpande dokumentation över pågående projekt och i stort sett allt annat man kan tänka sig. 

Läs mer ► Vad är SEO Texter?

Det som förenar alla sorts bloggar är däremot att de har som ändamål att informera om vad som pågår och att det mer eller mindre är en envägskommunikation.

I jämförelse med blogging så är content marketing ett sätt att på ett mycket mer personligt plan komma i kontakt med folk.

Detta betyder inte att bloggar inte fyller någon funktion, utan snarare att blogging primärt får hanteras som en informations- eller publicist kanal.

Vill man verkligen nå ut till relevanta målgrupper så är content marketing ett avsevärt bättre val. Betyder detta att bloggar har gjort sitt? Absolut inte. En blogg är ofta en bra kommunikationskanal om man vill hålla hela sin kundkrets informerad om vad som händer inom företaget.

Content marketing vs PR

Content Marketing vs PR

Public relations (PR) handlar om att ta kontroll över  kommunikationen mellan företag eller organisation och kunder samt intressenter. I detta hänseende åsyftar man tvåvägskommunikation, vilket omfattar allt ifrån kundbemötande till marknadsföring. 

Det är alltså ett väldigt brett begrepp som innefattar all sorts kundkommunikation. Just denna bredd gör att det kan vara svårt att begränsa företeelsen i sådan utsträckning att man kommunicerar med en viss kategori inom sin bredare målgrupp eller säkerställer att man bemöter kunder på ett mer individuellt sätt. 

Hur skiljer sig då PR åt från content marketing? Om PR är en trubbig penna så är content marketing en väldigt finstilt stiftpenna. Detta gör att man med content marketing får chansen att nå ut till såväl den bredare kundkretsen som ett visst segment. 

På så sätt bygger man bättre möjligheter att skapa långsiktigt förtroende. Värt att poängtera är att content marketing inte ersätter PR. Tvärtom behövs ofta båda då de på många sätt fyller helt olika funktioner.

Vilka fördelar man kan förvänta sig med content marketing?

Vilka fördelar kan man förvänta sig med Content Marketing

Nu när vi har tittat närmare på content marketing i jämförelse med några av de andra mer traditionella marknadsförings principerna, så kan vi titta på några av de fördelar man kan förvänta sig.

En övergripande idé med content marketing, som är viktig att poängtera, är att de i grund och botten handlar om riktat och medvetet utformat material.

Med denna sorts innehåll så kan man aktivera och engagera såväl befintliga som framtida kunder och intressenter.

Till skillnad från övriga marknadsföringsmetoder så har man med content marketing chansen att komma i kontakt med personer på gemensamma villkor. 

Genom att utforma material på ett intressant, ärligt och informativt sätt så kan man vara säker på att det uppfattas som mer givande än traditionellt massproducerat material.

Läs mer ► Hur använder man Content Marketing?

Genom att engagera så ökar även chanserna för vad som har kommit att kallas för organisk tillväxt. Med detta syftar man på när spännande och givande innehåll sprids utan att man själv behöver anstränga sig. 

Detta har visat sig leda till avsevärt bättre omsättning då folk känner att de i större utsträckning vill ta del av material som spridits på naturlig väg.

En viktig poäng som ofta förbises är att man med content marketing får chansen att skapa en känsla av samhörighet mellan kunder och företag.

Att uppnå denna sorts förtroende är ofta en garanti för ett riktigt bra genomslag. 

Det är även ett sätt att säkerställa att man inte ständigt behöver påminna om att ens verksamhet fortfarande existerar. Kort och gott så lönar det sig alltid att fokusera på den sorts innehåll som ger mervärde. 

[wp_blog_designer id=”10″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: