Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Hur-använder-man-content-marketing

Hur använder man content marketing? Med tips du kan använda direkt

Content marketing är en marknadsföringsmetod som blir allt mer populär att använda och därför är det bra för företagsägare att ställa sig frågan ”hur använder man content marketing”?

Du använder dig av content marketing genom att producera content som du sedan publicerar enligt en framarbetad plan och en välplanerad strategi, allt för att uppnå de resultat och mål du strävar efter med din marknadsföring.

I stora drag använder du content marketing så här:

  1. Sätt upp en strategi och definiera mål
  2. Bestäm vilken content du ska producera
  3. Skapa en contentkalender
  4. Producera ditt content
  5. Distribuera och marknadsför
  6. Mät resultatet

Behöver du content som rankar bra och driver trafik? ► Läs mer om hur vi hjälper företag till ett smartare sätt att identifiera och producera content som rankar högt på Google.

Förarbete och strategi

För att lyckas med din content marketing är det just förarbetet och din strategi som är det viktigaste. 

Man kan säga att content marketing är en marknadsföringsapproach och precis som med alla sorters marknadsföring är det viktigt att specificera en snäv målgrupp och skapa en plan för hur marknadsföringen ska gå till för att den ska få ett lyckat resultat.

När du har din strategi redo är det dags att producera content och undersöka vart det ska publiceras för att nå dina potentiella kunder. Det kan vara bra att publicera innehållet på ett flertal ställen för att öka spridningen. 

Du kan därmed publicera det i sociala medier, på bloggar och liknande. Det innehåll du väljer att använda dig av för din content marketing måste skapa ett värde och vara relevant för dina besökare. På så sätt säkerställer du att de får ut något av att se det och senare väljer att återkomma för mer. 

Ett värdeskapande innehåll är A och O med content marketing. När du använder dig av content marketing är det viktigt att du konsekvent och regelbundet publicerar nytt innehåll. Man kan likna content marketing med ett maraton. 

Det är trägen och det regelbundna postandet av innehåll som vinner, content marketing är nämligen ingen sprint.

Vad betyder content?

Content är det engelska ordet för innehåll och när man pratar om content brukar man syfta på bilder, rörligt material, illustrationer, infografer, grafik, ljud, texter och annat som publiceras på sociala medier och hemsidor för att skapa ett värde för besökare. 

Relaterad läsning ► Vad är content marketing? För dig som vill lära dig mer

Content är alla bilder och texter du hittar på sociala medier såsom Instagram och Facebook och på bloggar och hemsidor. Helt enkelt allt som aktivt har skapats för att tilltala besökare.

Det faktum att ens content ska skapa ett värde för besökare är något att lägga ett stort fokus på. Detta är nämligen den viktigaste uppgiften för allt content. Ditt content ska vara något som dina besökare aktivt vill konsumera. 

Det ska inte ha fokus på dig själv, ditt företag, din vara eller din tjänst, utan det är besökaren som ska stå i fokus. Du måste helt enkelt fundera på vad dina besökare vill se och skapa något av värde för dem. Content kan därmed även förklaras som ett värdeskapande innehåll.

Content är även de kunskap och erfarenheter som innehållets skapare besitter. Det är nämligen detta som används när det ska skapas och produceras content. Att skapa rätt content kan vara svårt. 

Därför är det viktigt att ha en specifik målgrupp som du vill tilltala med ditt content. Ju mer specifik målgrupp du har, desto enklare är det att träffa rätt.

Hur hittar jag ämnen för att skapa content?

När det är dags att skapa content till ens kanaler är det lätt hänt att man drabbas av idétorka. Det är mycket content som ska skapas och dessutom ska det vara såväl värdeskapande som relevant och nytänkande. 

Ditt content bör alltid följa en röd tråd och ha samma känsla, men samtidigt ska det sticka ut och vara nytt. Det ska alltså skapas tillräckligt med innehåll och dessutom intressant sådant som engagerar dina besökare. Hur ska du då hitta ämnen att skapa content för?

Till att börja med bör du spåna om den är en vara eller tjänst du säljer och se vad dina potentiella kunder kan vara intresserade av att se. 

Detta gör du genom att definiera din målgrupp. Vilka tidningar läser dem, vilka tv-program ser de på, vad har din målgrupp för intressen etcetera.

För att spåna på idéer för content kan du använda dig av Google. Du kan bland annat använda dig av verktyget Google Alerts för att spåra olika ord och ämnen på internet. 

Relaterad läsning ► Video för företag – 4 ideér du kan börja med redan idag

Då kan du se vad som sägs om dig och ditt företag och i vilket sammanhang. Du kan även använda dig av Googles egna sökförslag för att se vad det söks på och letas efter.

Du kan även hämta inspiration från sociala medier, andra företag i samma bransch och hemsidor på internet. 

Även Facebook har en sökfunktion där du kan leta efter information om vad dina potentiella kunder letar efter och idéer. Du kan också använda dig av Pinterest och hashtags för att leta efter inspiration, eller Youtube om du vill producera rörligt material.

När vet jag om mitt content är framgångsrikt?

När-vet-jag-om-mitt-content-är-framgångsrikt

När du skapar content är det relevant för dig att analysera och följa hur det går för ditt content. På så sätt kommer du se om det får den effekt du önskar. 

För att veta om ditt content är framgångsrikt är det viktigt att du har satt upp mål som du vill uppnå. Då kan du analysera ditt innehålls effekt och se om du är på väg att uppnå målet eller ej.

Om du har en hemsida som du vill marknadsföra med content marketing bör du se en tillväxt i din hemsidas trafik och konvertering/försäljning. Detta kan du mäta genom att ansluta din hemsida till Google Analytics. Ju mer content du publicerar desto mer engagemang bör du mötas av över tid från dina besökare.

Om du istället publicerar material på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller Youtube kan du där se hur stort engagemang du har. Detta ser du genom antalet likes, kommentarer och views du får på det du publicerar. 

Här kan du analysera vilket innehåll som ger störst engagemang för att kunna publicera mer av liknande innehåll.

För att veta om ditt content är framgångsrikt bör du alltså sätta upp ett klart och tydligt mål och sedan analysera hur stort engagemanget är, för att se hur väl innehållet tas emot. Engagemang, trafik och konvertering är viktigt. 

Om dessa ej ökar genom din content marketing kan det vara så att det vare sig är populärt eller framgångsrikt.

Vilka format av content är populärt just nu

När du ska skapa content är det viktigt att fundera på vilken typ av content du vill skapa samt vilket format det ska ha.

Du kan välja mellan att publicera engagerande och välskrivna texter, unika infografer, professionella bilder eller roliga videor samt mycket mer. 

Det format du väljer att publicera ditt innehåll i är otroligt viktigt för hur det tas emot. Här gäller det att fundera på vilket format just din målgrupp föredrar. Att välja rätt format är lika viktigt som att välja rätt distributionskanal.

Relaterad läsning ► Skapa bra video content – Detta ändrade min strategi helt

Just nu är det extra populärt att skapa rörligt content, alltså innehåll i videoformat. Det vill säga allt från videor på Youtube till stories på Instagram. 

Ett rörligt content kan vara extra kraftfullt och visuellt levande, något som lockar till sig tittare. Rörligt content får dessutom ofta ett ökat engagemang från besökare.

Ett rörligt format är alltså något du ska satsa på just nu om du vill hänga med i den senaste trenden för content.

Videor är det format för content som växer allt snabbast. På Youtube och sociala medier får det ett allt större utrymme och det finns ett stort utrymme för att fortsätta skapa videor. 

Du kan skapa vanliga videor med rörlig film och ljud, men du kan även skapa ljudlösa infografikvideor som är självförklarande på så sätt att inget ljud behövs.

Eftersom att många inte använder sig av ljud på sin mobil när de till exempel surfar på tåg och bussar är infografikvideor utan ljud riktigt populära. 

Det är även bra att undertexta videor som faktiskt innehåller ljud så att alla kan ta del av dem.

Infografer är ett annat content som är extra populärt just nu. I denna kategori inkluderas bland annat kartor, tidslinjer, grafer och liknande. I dessa förklaras information på ett enkelt och visuellt tilltalande och engagerande sätt.

Hur påverkar content marketing min position på Google

Om du vill använda dig av content marketing för att stärka din position på Google, då har du stora möjligheter. 

Allt handlar om att använda din content marketing på rätt sätt och att skapa värdeskapande content. För att ranka högt på Google blir det allt viktigare att skapa just det, ett värdeskapande och relevant innehåll som besökare mer än gärna vill ha. 

Relaterad läsning ► Vad är SEO-optimering? Så syns du på Google under 2020

Tidigare har det varit stort fokus på att få in rätt nyckelord och skriva långa texter som är optimerade för sökmotorer för att ranka högt på Google. Detta håller dock på att ändras.

Nu är det istället viktigare att optimera sina texter för sina besökare för att kunna ranka högt. Istället för att lägga allt fokus på nyckelorden krävs det att fokuset läggs på att skapa ett relevant innehåll som tilltalar läsare och ger de något av värde. 

Du måste skapa innehåll som ger läsare svar på det de söker efter i sökmotorn. Nyckelord är fortfarande högst relevanta och ska användas, men det viktigaste är att skapa ett värdefullt innehåll som lockar till sig läsare.

I din content marketing finns det därmed flera olika beståndsdelar du måste ha i åtanke för att ranka högt på Google. Du måste ha tilltalande content i form av bilder, ha rätt nyckelord och placera dem strategiskt i en text som är värdeskapande för dina besökare. 

Du måste sedan regelbundet publicera nytt innehåll som uppfyller alla dessa kriterier, allt för att din sida ska fortsätta att vara relevant, uppdaterad och auktoritär i sitt område.

Sökmotoroptimering är helt enkelt mycket mer än bara nyckelord och content marketing kan hjälpa dig att ranka högre än tidigare. Om du däremot använder dig av ditt innehåll på fel sätt och publicerar icke-relevant innehåll kan du tappa i ranking.

Relaterade artiklar:

[wp_blog_designer id=”11″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: