85 % av företag lyckas med OnlineVideo

Ascend2 senaste studie ”Video Marketing Strategy” genomfördes online med 280 respondenter. (Dessa inkluderar representanter från internationella marknads- och försäljningsföretag som representerar en rad demografiska roller, kanaler och företagsstorlekar). Enligt rapporten …

Vikten av bra ljud i din onlinevideo | Content Marketing

Vikten av bra ljud i din onlinevideo

Ljud är utan tvekan likställt med bildkvalitet som den viktigaste ingrediensen att kontrollera under en produktion och i efterbearbetning. Alltför ofta lägger filmmakare hela sin uppmärksamhet på den rörliga bilden …