Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Vad är content marketing

Vad är content marketing? För dig som vill lära dig mer

Oavsett om du bygger upp en ny business eller vill förbättra din befintliga, är det viktigt att du tar vara på möjligheterna med innehållsmarknadsföring – och kan se vilket värde det kan ge ditt företag och målgrupp. Vi har satt ihop den här artikeln för att hjälpa dig göra exakt det. Här hittar du definitionen av och svaret på en vanlig fråga som vi får nämligen, vad är content marketing?

Content Marketing är ett strategiskt marknadsföringssätt som är inriktat på att skapa och distribuera värdeful, relevant och konsekvent innehåll för att locka och behålla en tydligt definierad målgrupp – och i slutändan driva lönsamma kundåtgärder.

Content Marketing är innehållsdrivet

I korthet kan man säga att content marketing är ett sätt att marknadsföra sig online på, där man använder sig utav innehåll som är relevant för besökarna och som publiceras regelbundet och konsekvent.

Allt sker med en bakomliggande strategi för att attrahera sina besökare med syftet att vinna förtroendet hos en specifik målgrupp som sedan kan leda till konvertering.

Behöver du content som rankar bra och driver trafik? ► Läs mer om hur vi hjälper företag till ett smartare sätt att identifiera och producera content som rankar högt på Google.

Content marketing är alltså ett sätt att marknadsföra dig på online. Content marketing kan även kallas för innehållsmarknadsföring på svenska, dock är just det engelska begreppet content marketing ett mer allmänt känt begrepp. 

I denna marknadsföring använder du dig av skapat innehåll såsom bilder, videor, ljud och annat för att marknadsföra dig eller dina produkter.

Tanken är att du ska skapa innehåll som är till för dina besökare snarare än för dig själv. Content marketing går helt enkelt ut på att skapa innehåll som besökare vill ha och som ger värde för dem.

Med content marketing kan du dock inte bara skapa och publicera bilder och videos utan någon plan. För att kunna kalla det för content marketing krävs precis som vid all annan marknadsföring en tydlig strategi och ett väldefinierat syfte med ditt innehåll, dessutom ska det rikta sig till en specifik målgrupp. 

Relaterad läsning ► Vad är SEO-texter? En enkel och hjälpsam genomgång

Du ska följa en klar strategi och analysera hur din marknadsföring tas emot. Med content marketing ska du regelbundet publicera nytt innehåll och skapa en kontakt med dina besökare.

På så sätt får du trogna följare som du genom auktoritet och innovativa sätt kan få att konvertera.

När används content marketing?

När-används-content-marketing

Content marketing används när du vill marknadsföra en vara eller tjänst genom att skapa en relation till din potentiella kund. Det är just det förtroendeingivande relationsbyggandet som är grunden för content marketing. 

Med hjälp av content marketing kan du inspirera, underhålla, skapa en relation med din målgrupp. Du kan även utbilda dem och föra konversation med dem om du önskar. Content marketing används framförallt i sociala medier och på nätet där dina potentiella kunder befinner sig.

Content marketing passar perfekt om du vill synas på Facebook, Instagram och Youtube. Du kan även publicera innehållet på en kanal som du själv äger, till exempel din hemsida eller blogg. 

Relaterad läsning ► Hur använder man content marketing? Med tips du kan använda direkt

Content marketing är helt enkelt perfekt på platser där du regelbundet kan posta värdefullt innehåll som dina besökare lättillgängligt kan komma åt och ta del av.

Content marketing är en marknadsföringsapproach som du kan använda för att styra din potentiella kunds beteende. Du kan med rätt innehåll ge din besökare intentionen att konsumera det du säljer genom att publicera rätt content. 

Det kan användas av dig som vill lägga ner tid på din marknadsföring, skapa en plan och analysera hur marknadsföringen fortlöper. Denna approach kan användas för alla typer av varor och tjänster.

Hur jobbar man med content marketing?

Att arbeta med content marketing på rätt sätt är av högsta vikt för att du ska få de resultat du strävar efter. Vem som helst kan publicera content på olika sociala medier, men att publicera rätt innehåll vid rätt tillfälle, det är svårare.

För att lyckas med din content marketing behöver du göra ett bra förarbete. Du måste analysera vilka som är din målgrupp och vart de befinner sig på nätet. 

Därefter behöver du lägga upp en strategi och skapa en plan för vilket innehåll du ska publicera och när du ska göra det. Allt förarbete är lika viktigt som själva publiceringen av ditt content.

När förarbetet är klart ska du skapa det content du vill publicera. Det kan handla om bilder, rörligt material och liknande. Det content du skapar ska vara värdefullt för din målgrupp och tillföra den något. 

En enkel regel att följa är att fokuset ska ligga på användaren inte avsändaren. Ditt content måste publiceras konsekvent och regelbundet.

Om du följer detta kommer du få ett strategiskt tillvägagångssätt som ger att bra resultat över tid.

Relaterad läsning ► Hur fungerar content marketing? Med konkreta strategitips

Jobba med olika plattformar och medier

Använd dig gärna av ett flertal plattformar för din content marketing. Då ökar du spridningen för ditt budskap och har större chans att synas hos din målgrupp. 

Om du kombinerar ditt content med sökmotoroptimering, rätt keywords och hashtags när det är möjligt boostar du ditt content och ökar dina möjligheter att synas.

När du arbetar med content marketing är det viktigt att tänka på alla detaljer.

När du arbetar med content marketing är det också viktigt att analysera ditt content och det resultat det ger.

Vilket av det content du publicerar är mest populärt, vilket får mest views, likes, kommentarer och interaktion med dina besökare. 

Genom att analysera ditt material ser du vad som är populärt och vad du bör satsa mer på. Det är viktigt att ditt innehåll är värdeskapande och relevant och just därför bör du analysera vad dina besökare anser om ditt innehåll och hur det tas emot.

Finns det någon content marketing-utbildning?

Finns-det-någon-content-marketing-utbildning

Content marketing är något som kommer stort och blir allt mer betydelsefullt att kunna som marknadsförare och företagare. 

Det finns en del skolor på högre nivå som har tagit detta till sig och som nu erbjuder utbildningar inom content marketing. 

Genom att gå en utbildning i content marketing lär du dig alla de grunder du behöver för att få en bra bas att stå på.

En skola som erbjuder en utbildning i content marketing är IHM Business school .

De lär dig hur du ska planera, organisera och styra din innehållsmarknadsföring mot det affärsmål du satt upp. Det är helt enkelt en övergripande utbildning inom allt du behöver veta. 

På IHM lär du dig hur du ska styra ditt contentarbete för att uppnå önskad effekt. 

En annan skola som ligger rätt i tiden och erbjuder en utbildning i content marketing är Berghs School of Communication. De erbjduer, precis som IHM, en kortare kurs som hjälper dig att bygga ett starkt varumärke med hjälp av ett trovärdigt innehåll. 

Du lär dig grunderna i content marketing och får en utbildning du kan applicera direkt i arbetslivet.

Om du inte vill gå en utbildning i content marketing på en svensk skola kan du även ta kortare kurser online på till exempel Udemy

Här finns det mängder av duktiga utbildare som själva har hands on-erfarenhet av just content marketing och vad det innebär i praktiken. 

Genom att utbilda dig inom content marketing får du den start du behöver och slipper göra fel innan du lär dig hur du på bästa sätt arbetar med denna typ av marknadsföring.

Är det skillnad på content marketing och innehållsmarknadsföring?

Det är ingen skillnad på content marketing och innehållsmarknadsföring. Båda dessa begrepp innebär samma sak, nämligen att man strategiskt marknadsför en vara eller tjänst med hjälp av konsekvent publicerat innehåll. 

Content marketing är det engelska begreppet och innehållsmarknadsföring är den svenska översättningen av begreppet.

När man talar om content marketing och innehållsmarknadsföring talar man alltså om samma sak.

Om du vill leta reda på mer information om content marketing på internet kan det vara smart att använda den engelska termen när du söker i sökmotorer. 

Du, ditt team och företaget kan blir mer produktiva ► Läs mer om hur vi hjälper företag lägga fokus på att använda strategier som kontinuerligt engagerar kunder.

Den engelska termen är nämligen mer känd och mer använd även av svenskar. Därmed finns det mer information om content marketing än om innehållsmarknadsföring.

Något man dock bör skilja på är att skapa content och content marketing. Att skapa content kan alla göra. Det är många som dagligen tar bilder och publicerar på sociala medier eller skriver blogginlägg. 

Att lägga upp en strategisk plan för hur, var och när innehållet ska publiceras, med ett specifikt syfte och till en väldefinierad målgrupp, det är just vad som kallas för content marketing. 

Din content marketing ska fokusera på att skapa en relation och värdefullt content till dina potentiella kunder snarare än att enbart berätta om det du säljer och hur detta kommer förändra dina kunders liv.

Med content marketing är det viktigt att skapa ett förtroende och därmed är det av högsta vikt att fokusera på vad besökarna vill se eller läsa om.

Vilka sorters content marketing finns det?

Man kan i princip säga att det finns två sorters content marketing. Dels finns det välplanerad content marketing där allt innehåll publiceras efter en väl uttänkt plan med ett tydligt mål och syfte. 

Sedan finns det content marketing som är otydlig och där innehåll publiceras oregelbundet och på måfå. För att det verkligen ska kunna benämnas som content marketing måste det dock gå under den första definitionen, den välplanerade.

En stor del av din content marketing går ut på att skapa det innehåll som ska publiceras. Det kan röra sig om bilder, rörligt material, illustrationer, infogram, texter och liknande. 

När du skapar innehåll har du i princip helt fria händer. Det är dock viktigt att undersöka marknaden för att se vart dina potentiella kunder hänger på internet.

På så sätt kan du bestämma om du ska använda dig av sociala medier såsom Instagram och Facebook för din marknadsföring eller om du kanske bör spendera mest tid på Pinterest eller Youtube.

Det är viktigt att fokusera ditt innehåll på den målgrupp du specificerat. Ungdomar vill ha ett visst material, gärna i rörlig form, medan äldre kvinnor kanske hellre vill läsa en text. 

Genom att kombinera din målgrupp och det du vill sälja kan du ta fram en strategi, ett syfte och en ton för din marknadsföring. Det är viktigt att all din content marketing följer en röd tråd och är enhetlig. 

På så sätt etablerar du en auktoritet och en trovärdighet och dina besökare vet att de får värdefullt innehåll när de klickar sig in hos dig.

Läs fler artiklar

[wp_blog_designer id=”11″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: