Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Hur fungerar content marketing

Hur fungerar content marketing? Med konkreta strategitips

Content marketing är en av de strategier som det pratas mest om just nu, men hur fungerar content marketing egentligen och hur når jag ut med mitt content på bästa sätt?

  1. Ta reda på vem du vill nå ut till – definera din målgrupp. 
  2. Ta reda på vart du når dem – bestäm vilka kanaler du ska använda. 
  3. Anpassa ditt content efter din målgrupp och dina kanaler. 

Här kommer lite tips om hur du ska tänka när du väljer målgrupp och kanaler för att nå ut med ditt content på ett effektivt sätt.  

Hur väljer jag min målgrupp?

Hur väljer jag min målgrupp

Hur man ska gå tillväga för att välja ut sin målgrupp kan kännas som en djungel av beslut. En bra början är att utgå från sina befintliga kunder. Att “det är billigare att behålla befintliga kunder än att vinna nya” kanske är ett uttjatat uttryck, men det ligger mycket i det.

Så, vilka är dina befintliga kunder och framför allt vad har dem gemensamt? Är de allihopa i samma ålder eller utövar de samma sport? Försök att definiera de egenskaper som binder dem samman och utgå ifrån dessa.

Använd dig sedan av de gemensamma egenskaperna för att identifiera dina potentiella kunder. Tänk på att medlemmarna i en målgrupp ska efterfråga samma innehåll. Vad är det för värde dina befintliga kunder ser hos dig som du kan erbjuda dina potentiella kunder?

När du gör din målgruppsanalys är det mycket möjligt att du identifierar flera målgrupper. Då är det viktigt att välja ut och prioritera vilken eller vilka målgrupper du ska satsa på.

Hur du väljer att prioritera dina målgrupper beror såklart till viss del på din tillgång till resurser men också hur din idealkund ser ut.

Att hitta din idealkund kan vara så enkelt som den kund som spenderar mest pengar hos dig, men det kan också vara den kund som gärna sprider positivt Word of Mouth om ditt företag och kan tipsa dig till framtida värdefulla kunder.

Relaterad läsning ► Vad är Content Marketing – För dig som vill lära dig mer

I regel är det bättre att börja snävt för att sedan utöka sin målgrupp, våga välja bort vissa segment! 

En annan tumregel som är viktig att ha med sig är att antalet medlemmar i din målgrupp ska vara tillräckligt stort för att det ska motivera de resurser det tar att producera och distribuera ditt content riktad till den målgruppen.

Alltså att du når ut till tillräckligt många för att det ska vara värt att lägga dina resurser på helt enkelt.  Vill du ha fler tips på hur man kan gå tillväga för att välja ut sin målgrupp kan du kolla in den här sidan (Joakim Hammar)

Hur når jag min målgrupp på bästa sätt?

Hur når jag min målgrupp på bästa sätt

För att nå ut till din målgrupp kan det underlätta att måla upp den som en persona. Alltså en fiktiv person som är den typiska kunden för dig. Identifiera din typiska kunds olika egenskaper som tex yrke, inkomst, intressen osv.

Att skapa en persona går precis lika bra att göra för ett B2B företag, men då fokuserar man något annorlunda när det kommer till egenskaper som tex bransch, företagsform, antal anställda osv.

Gratis Guide: Ranka på Google 2020 utan SEO

SEO är inte längre vad det en gång varit. Nu måste man skapa content för användarna och inte för Google.

Ladda ner din kopia här

När du sedan ska kommunicera med din målgrupp föreställer du dig att du kommunicerar med denna persona för att enklare att använda dig av rätt språk och sammanhang för att nå ut till din målgrupp.

För att nå ut till din målgrupp är det även viktigt att vara personlig i din kommunikation. När du har tagit fram din persona är det enklare att föreställa sig denna för att bli personligare i din kommunikation och kommunicera på ett sätt som tilltalar din persona och därmed alltså din målgrupp.

Exempelvis så borde du formulera dig olika beroende på om din persona är en expert inom området eller en nybörjare som inte alls är insatt i branschen.

När gäller kommunikationentillpotentiellakunder kan det vara bra att skapa olika content beroende på vart i köpprocessen de befinner sig. Ge dem den mängd information som är lämplig i det stadie de befinner sig i.

För mycket information för tidigt kan avskräcka dem samtidigt som för lite information kan göra att de inte riktigt förstår hur du kan uppfylla deras behov och skapa värde för just dem. Lagom är bäst helt enkelt! 😉

Relaterad läsning ► Hur använder man content marketing? Med tips du kan använda direkt.

Nästa steg för att nå ut till din målgrupp så effektivt som möjligt med ditt content är att identifiera vilka kanaler de använder.

Vad menar man med kanal?

Vad menar man med kanal

Det pratas mycket om olika kanaler i marknadsföringssammanhang och om hur viktigt det är att välja rätt kanal, men vad menar man med kanal egentligen?

Med kanaler menar vi alla de plattformar där du kommunicerar med dina kunder.

Den vanligaste associationen är ofta olika digitala kanaler som LinkedIn eller Youtube men det kan även innebära olika fysiska kanaler där du kommunicerar med dina kunder som tex mässor eller konferenser.

Viktigt med alla typer av kanaler är att det ska ge dig en möjlighet att integrera med din målgrupp. 

För att hålla koll på sina olika kanaler är det bra att lägga upp en kanalstrategi.

När man utformar sin strategi bör man tänka på hur man ska arbeta med kanalen och vilket syfte du vill att kanalen ska ha för ditt företag.

Olika syften med en kanal kan exempelvis vara utbildande, säljande, informerande eller inspirerande. I strategin är det även bra att inkludera:

  • Vilket typ av content ska distribueras på kanalen?
  • Vem ska uppdatera kanalen och hur ofta?
  • Primär målgrupp – vilka använder kanalen?
  • Vad är målet med kanalen?

Vilka kanaler ska jag välja?

Vilka kanaler ska jag välja

När du väljer kanaler ska du inte fokusera på kanalen i sig utan utgå ifrån din målgrupp, vilka kanaler använder dem? Det finns tre aspekter som är extra viktiga att ta hänsyn till när du ska välja kanaler:

  • Målgruppen – vilka kanaler använder din målgrupp?
  • Resurser – kvalitet för kvantitet, prioritera!
  • Effektivitet – används kanalen för att den genererar resultat eller för att ni ”alltid har haft den”?

Det är viktigt att identifiera vilka kanaler din målgrupp använder och framför allt hur de använder dem. Här kan du utgå ifrån din persona du skapat i samband med din målgruppsanalys för att enklare kunna sätta dig in i och kartlägga din målgrupps användande av olika kanaler.

Det är viktigt att ta reda på vilka kanaler din målgrupp använder men också när de använder kanalerna. Kollar din persona alltid Instagram varje lunchrast eller går hen alltid på bokmässan varje år? Ja men då är det där du ska befinna dig och möta upp dem!

Var inte rädd för att använda dig av ”old school” kanaler som mässor eller liknande om det är där din målgrupp befinner sig, men var då noga med att knyta samman dina kanaler.

Det är viktigt att även inkludera dessa kunder i dina digitala kanaler för att kunna kartlägga dina potentiella kunder och effektivisera.

All hantering och uppdatering av kanaler kräver resurser i både tid och pengar från ditt företag, därför är det viktigt att prioritera vilka kanaler du väljer att lägga dina resurser .

Det är vanligt att man fortsätter använda sig av vissa kanaler bra för att man ”alltid har använt sig av dessa”. Var noga med att analysera och prioritera bara de kanaler som faktiskt når ut till din målgrupp.

Var inte rädd för att välja bort kanaler som inte ger något resultat just nu, bara för att du väljer bort den idag betyder inte det att du inte kan starta upp den igen i framtiden!

Vill du läsa mer om olika kanaler och hur man använder sig av dem inom content marketing kan du läsa mer om det i IHM:s artikel om ”Rätt kanalmix”

Behöver jag olika content i olika kanaler?

Behöver jag olika content i olika kanaler

Ju fler kanaler jag väljer att använda desto mer content måste jag producera, eller? Nej, så är faktiskt inte alltid fallet. Faktum är att för att lyckas med content marketing så är det viktigt att producera content som man kan använda i flera kanaler.

Det är både mer tidseffektivt och kostnadseffektivt att producera bra content som är värdefullt för din målgrupp som du sedan kan distribuera i flera av dina kanaler.

Men, för att kunna använda samma content i flera kanaler är det viktigt att forma om ditt budskap och anpassa efter de olika kanalerna.

Alla kanaler kräver olika angreppssätt för att framföra ditt budskap på bästa sätt. Det är bra att försöka vara så personlig som möjligt i all din kommunikation, ditt meddelande ska kännas mänskligt och autentiskt.

Dock är det viktigt att ta hänsyn till vilket språk som fungerar bäst i de olika kanalerna, exempelvis så kan du vara mer formell i din formulering på din LinkedIn, medan det ofta är lite mer personliga och vardagliga formuleringar som går hem på Instagram.

Kolla upp vilket typ av innehåll målgruppen som använder kanalen du arbetar med är mottaglig för. Uppskattar användarna mest rörligt innehåll eller bilder?

Letar användarna aktivt efter information i utbildande syfte, eller är de mer mottagliga för något underhållande som fångar deras uppmärksamhet när de sitter och scrollar  i telefonen?

Skräddarsy ditt content så att det kan tas emot på ett bra sätt av målgruppen när de konsumerar kanalen. Var även noga med att ha koll på kanalernas alla tekniska funktioner så att du kan utnyttja dem fullt ut och få ut så mycket som möjligt av kanalen!

När du valt ut dina målgrupper och kanaler omsorgsfullt är det bara att börja producera content!

Läs mer om att skapa bra video content ► Skapa bra video content – Detta ändrade min strategi helt.

Relaterade Artiklar

[wp_blog_designer id=”10″]

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: