Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Vad är Storytelling? Enkel mall du kan använda direkt!

Du har troligen hört talas om begreppet Storytelling tidigare. Storytelling har funnits länge men då i synonym med sagor och sägner. Idag har det en annan betydelse genom marknadsföring och det företag använder sig av för att fånga sina konsumenters uppmärksamhet. Men vad är egentligen Storytelling? 

Storytelling är en interaktiv kommunikationsform som går ut på att kreativt berätta en berättelse för att knyta an till företagets konsumenter.

I den här artikeln kommer jag berätta hur du på bästa sätt använder dig av Storytelling.
Du kommer få veta vad skillnaden är mellan Storytelling, Corporate Storytelling och Storybranding. Jag kommer dessutom gå igenom hur du kan bli bra på Storytelling och du kommer få tillgång till en mall som du kan använda dig av direkt. Jag kommer även att presentera tre företag och förklara varför dom har lyckats med sin användning av Storytelling i sin kommunikation. 

Allt detta för att DU ska bli expert på Storytelling.

Nu kör vi igång!

När använder du Storytelling i kommunikation?

Konkurrensen för att nå konsumenter blir allt större mellan företagen och man letar konstant efter nya sätt att fånga deras intresse och uppmärksamhet. 

I ett samhälle där vi konstant blir exponerade för annonsering och reklam, är det viktigt som företag att sticka ut. Storytelling har blivit en av dessa metoder som företag använder för att få fram sitt budskap och varumärke.

Storytelling utgår ifrån att hitta gemensamma nämnare och intressen med sin målgrupp (intressenter, konsumenter, influencers, lead actors), för att sen kunna presentera dom på ett roligt, engagerande och lärorikt sätt i sin kommunikation. 

Studier har visat att vi människor lättare kan ta till oss Storytelling, än att endast presenteras ren fakta. Genom att använda Storytelling har du möjligheten att knyta an till din publik och genom detta influera deras känslor och beteende för att kunna styra dom i den riktning du vill för att nå dina uppsatta mål. 

Så när resten av dina branschkollegor skjuter iväg sina potentiella konsumenter med klassisk marknadsföring och pepprar dom med en massa reklam, kan du istället dra dom till dig med hjälp av Storytelling. 

Är det skillnad på Storytelling, Corporate Storytelling och Storybranding?

Storytelling är ett stort paraplybegrepp med olika betydelser beroende på område. Vilket blev tydligt för mig när jag gjorde research till den här artikeln. 

Jag bestämde mig för att försöka konkretisera de tre begreppen som återkom i min research: Storytelling, Corporate Storytelling och Storybranding

Storytelling

I klassisk Storytelling är fokuset på berättandet av en berättelse i syfte att engagera sin publik. Detta genomförs genom att hitta gemensamma nämnare och intressen mellan sig själv som företag och sin målgrupp.

Genom att hitta något gemensamt är det lättare knyta an till målgruppen och uppnå dom uppsatta målen för företagets Storytelling.

Väsentligt inom klassisk Storytelling är karaktärerna (protagonisten och antagonisten) men också konflikten som driver berättelsen framåt. 

Corporate Storytelling

Corporate Storytelling handlar kort och gott om att presentera företagets identitet och värderingar inom Storytelling.

Fem komponenter är framträdande inom Corporate Storytelling:

  • Perspektiv: Vad har företaget för syfte? Varför startade företaget? Lämpligt att inkludera “origin-historia”.
  • Fördelar: Vad har företaget för fördelar jämfört med konkurrerande företag?
  • Ämnen: Vilka ämnen tar företaget upp? Vilka frågor är viktiga för företaget? Lämpligt att inkludera värderingar i dessa frågor.
  • Bevis: Vilka är bevisen för att företaget är bättre än dess konkurrenter? Varför ska konsumenten välja företaget? Lämpligt att inkludera recensioner från tidigare konsumenter. 
  • Intressen: Vad har företaget för intressen och vad är de gemensamma nämnaren med dess målgrupp?

När konsumenten får allt detta paketerat i ett meddelande i exempelvis en reklamfilm, så behöver inte företaget uppmana konsumenterna till att göra något eller agera. Med hjälp av dessa fem komponenter kommer de att göra det oavsett. 

Det som visat sig vara effektivt inom Corporate Storytelling är företagsdokumentärer, där konsumenten får följa med bakom kulisserna hos företaget och lära känna företaget bakom den flashiga marknadsföringen och de påkostade annonserna. 

Storybranding

Inom Storybranding fokuseras det på HUR du berättar om ditt budskap och inte ATT du berättar om ditt budskap. Trots att det fokuseras på hur du berättar så används fortfarande samma dramaturgiska modell som i klassisk Storytelling. 

Det är konsumenten som står i fokus inom Storybranding, sätta konsumentens problem i huvudrollen inom berättelsen. Alltså inte använda företagets tjänst eller produkt som fokuset i kommunikation, snarare så är företagets tjänst eller produkt det som visar sig vara lösningen på konsumentens problem.

Hur blir man bra på Storytelling?

Det korta svaret på den frågan är att se och analysera hur andra har gjort när de har använt sig av Storytelling och experimentera sig fram. Genom att lära sig av andra och förstå grunderna i Storytelling kan du lättare förstå sammanhanget som det behövs användas i ditt fall.

Jag har sammanställt det viktigaste du behöver veta för att din Storytelling ska få bästa möjliga resultat under rubriken “Vad är en bra mall för att skriva Storytelling?” längre ner i artikeln.

Ted Talk om Storytelling

För att få en större förståelse av vad Storytelling är och hur det påverkar de som utsätts för den, se David JP Phillips Ted Talk “The Magical Science of Storytelling”.

Kurser i Storytelling

Det finns även kurser att läsa om Storytelling vid flera Universitet och Institut i Sverige. Här är länkar till några av dom.

Vad är en bra mall för att skriva Storytelling?

Det kan ibland vara svårt att veta vart man ska börja. Lyckligtvis har jag sammanställt det åtta viktigaste sakerna du bör veta om Storytelling för att lyckas.

1. Analysera

För att kunna uppnå bästa möjliga Storytelling, är det viktigt att först analysera din målgrupps beteende och intressen för att kunna få en bild av vilka de är.

Vad är målgruppens utmaningar och problem som dom ställs inför i vardagen? Detta är väsentligt för att kunna skräddarsy din Storytelling och göra berättelsen relaterbar för dina konsumenter och fånga deras uppmärksamhet.

Det är viktigt att kunna visa för dina konsumenter att du förstår de problem dom står inför och att du har empati för dom. Oavsett vilken typ av marknadsföring man skapar, ska man alltid ha målgruppen i åtanke. Vad kommer de att få av marknadsföringen, vad är värdet av att de lägger tid och uppmärksamhet på att konsumera marknadsföringen.

Jag överdriver inte när jag säger att Storytelling inte kan hända utan förståelse för din publik. Detta kommer dessutom göra så att dina konsumenter litar mer på dig och ditt företag. 

2. Syfte

Vad är syftet och budskapet med din Storytelling? Vad vill du säga med just din berättelse? Varför ska allmänheten se det du producerat?

Tre viktiga frågor att ställa sig i förberedelserna, under processen och i efterarbetet. För att konstant se till att syftet och budskapet inte försvinner längs vägen.

3. Karaktärer

I byggandet av din Storytelling är karaktärerna viktiga, då de är dom som gör publiken emotionellt engagerade och investerade.

Du vill att man har empati för huvudpersonen (protagonisten) och ställer sig emot motståndaren (antagonisten). Karaktärerna behöver inte vara personer, utan kan istället vara objekt eller platser. 

Ett exempel på detta kan vara en dokumentär om Antarktis (protagonisten) och klimatförändringar (antagonisten). 

4. Platsen

Var befinner sig karaktärerna i din Storytelling? Platsen spelar en stor roll och ger ytterligare relevans till kontexten och mer djup till ditt budskap. 

När du väljer plats för din Storytelling, tänk på dessa tre punkter:

  • Relevans: Passar platsen in i berättelsen och med dina karaktärer?
  • Bekvämlighet: Kommer dina karaktärer känna sig hemma och vara bekanta med platsen? Det är viktigt att de inte känns malplacerade.
  • Produktionsvänlighet: Är platsen du valt för din Storytelling lämplig för att praktiskt spela in på? Om platsen du valt har dåligt ljus och/eller hög bullernivå så kan det förstöra innehållet och budskapet du försöker producera

5. Handling

Inom Storytelling är det viktigt att berättelsen drivs framåt, detta brukar ske genom att ha en konflikt eller någon form av spänningsmoment. 

Du behöver bestämma vad som ska driva din berättelse framåt för att i sin tur hålla tittaren konstant intresserad, så fort tittarna har svar på sina frågor så tappar de intresse.

Ett annat sätt att driva din berättelse framåt är att använda dig av klassisk dramaturgi: ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut. 

6.  Avslut

Du behöver avsluta din Storytelling på ett bra sätt. För att du ska få resultat måste du uppmana dina tittare att agera. Exempel på detta kan vara att besöka din hemsida eller prenumerera på en Youtube-kanal. 

7. Värderingar

Vad är företagets varumärke? Med hjälp av din Storytelling, tydliggör företagets värderingar och visa vad ni gör för att arbeta för dessa värderingar. Vilka ord vill du att ditt företag förknippas med?

Det ska kunna gå att avläsa företagets värderingar mellan raderna i din berättelse. Dessa värderingar ska allra helst gå i linje med dina konsumenters åsikter och värderingar, för att göra er som företag mer relaterbart och igenkänningsbart.

Idag är företagets varumärke och vad det förknippas med lika viktigt som hur bra själva produkten eller tjänsten är. Många val konsumenter gör påverkas av konsumentens bild av företaget.

8. Visa Personlighet

Att vara personlig och använda dig av pronomen “vi” och “jag” fångar in din publik och budskapet du vill framföra får en tydlig avsändare.

Genom Storytelling kan du som företag skapa emotionella band till sin publik. Vi som människor reagerar starkare på känslomässiga argument än rationalitet.

Att berätta om varumärket och din “origin story” ger publiken en emotionellt band till företaget och kan väga tungt vid ett framtida val.

Få fler artiklar som denna direkt när vi publicerar:

[mc4wp_form id=”1533″]

Tre exempel på Storytelling som fungerar

Nu kommer jag presentera tre företag, som på ett effektivt sätt har använt sig av Storytelling för att både visa vilka de är som företag men också vad de kan erbjuda sin målgrupp.

Världsnaturfonden

I en reklamfilm för Världsnaturfonden från 2018, “Tigrarna behöver hjälp”, berättas en gripande historia om en skadad tiger.

För att göra historien mer relaterbar är platsen ett “mänskligt” hem, detta för att tigern ska kunna symbolisera en familjemedlem som är svårt sjuk.

Vändningen i berättelsen kommer genom att Världsnaturfonden får in pengar för att kunna hjälpa tigern, där det lyckliga slutet blir att tigern får gå tillbaka till sitt eget hem igen i regnskogen. 

För att koppla till de åtta stegen:

1. Analysera

Världsnaturfonden har analyserat deras målgrupp och kommit fram till att de har empati för djur. Vilket är varför de visar visuellt att tigern är skadad och sjuk, vilket skapar större empati än att endast berätta om det.

2. Syfte

Syftet är att visuellt visa hur utsatta tigrarna i världen är och hur viktigt det är att skänka pengar så att Världsnaturfonden kan hjälpa dom. 

3. Karaktärer

I reklamen har tittaren en stor roll, då den på ett sätt bestämmer ödet för tigern. Reklamen ska hypotetiskt visa att de har fått in pengar och att tigern därav kan återvända till sitt hem.

Övriga karaktärer är tigern vars roll som protagonist är att emotionellt engagera tittaren. Familjen har också en stor roll i att spegla känslor och berätta för tittaren vad den ska känna.

Antagonisten i denna reklam är samhället i stort, hur vi människor har satt tigrarna i fara och anledningen till varför vi måste hjälpa dom. 

4. Platsen

Platserna för reklamfilmen är familjens hem och regnskogen. Den ena platsen är malplacerad för tigern men självklar för familjen. Som nämnt tidigare så ska det göra berättelsen mer relaterbar för tittaren, så platsen trots att den är malplacerad, ger mer djup till budskapet. Regnskogen är tigern naturliga habitat och därav viktigt för att representera hem för tigern. 

5. Handling

Handlingen drivs framåt av tigerns skada och återhämtning. Ovissheten vad som ska hända tigern har tittaren på spänn fram tills upplösningen då tigern får komma hem igen.

6. Avslut

Reklamfilmen påverkar hela känsloregistret och inom spannet på en minut har tittaren både upplevt sorg, ilska, empati och glädje. Detta gör att tittaren mer troligt kommer vilja hjälpa och då även besöka hemsidan som finns i slutet där också texten “Tillsammans kan vi öka antalet i det vilda” inkluderas för att ytterligare trycka på empatin hos människan. 

7. Värderingar

Företagets värderingar och empati för djur är tydliga genomgående i reklamen. De visar hur de med hjälp av bidrag kan hjälpa tigrar runt om i världen. Mycket av det som visas i reklamen bekräftar allmänhetens bild och förutfattade meningar om Världsnaturfonden som varumärke. 

8. Visa Personlighet

I reklamen används pronomen “vi” och trycker mycket på att vi tillsammans ska hjälpa tigrarna. 

IKEA

https://www.youtube.com/watch?v=gxJYRhwDf7Q

I IKEA:s reklamfilm “Möbler som följer med när livet förändras” från 2021 presenteras en av IKEA:s möbler genom flera livsskeden i en individs liv. Detta visar inte bara att deras produkter håller i längden, men också att de som ett företag har en given plats i svenskarnas liv och deras olika livsskeden. 

För att koppla till de åtta stegen:

1. Analysera

I deras analys har IKEA fått en tydlig bild av deras målgrupp och vad deras uppfattning är av företaget.

I Sverige har IKEA en sån etablerad roll i samhället så de behöver inte marknadsföra sig som andra företag inom deras bransch. De behöver till stor del endast bekräfta samhällets bild av dom och deras varumärke.

Vilket i detta fallet är att påminna tittaren och göra den nostalgisk över att deras möbler har hängt med genom hens liv. De anknyter även till de värnar om miljön genom deras kampanj “Mer hållbart”. Det är ingen slump att priset på varan inte visas förens i slutet och att det då står “nypris”.

2. Syfte

Syftet är att påminna tittaren om att deras möbler håller i längden och kommer kunna följa med dom genom flera livsskeden. Uppmana sin publik att återanvända sina möbler och vara mer miljömedveten i sin vardag. 

3. Karaktärer

Karaktärer i reklamfilmen är framförallt mannen, vars livsresa vi följer. Möbeln har även en stor roll då vi på ett sätt också följer dennes resa. Från att ha fått vara med till att vara undangömd i ett förråd till att slutligen få komma tillbaka in i finrummet.

Kostymen spelar också den en roll i reklamfilmen, för att symbolisera hur tid går och hur trender alltid kommer tillbaka. Mannens familj i slutet av reklamen symboliserar nuvarande livsskedet.

Protagonisten är tydligt möbeln och antagonisten människans vana av att köpa nytt.

4. Platsen

Under reklamfilmen åker tittaren med på en resa genom mannens liv. Därav är platserna definierade av minnesvärda ögonblick i hans liv. Vilket också symboliserar tid och hur lång tid möbeln har följt med honom genom livet. 

5. Handling

Handlingen drivs framåt av att tiden går, tills vi kommer tillbaka till nuet. Hur möbeln fick vara med tills den blev bortglömd, fram till att den får nytt liv och får vara med igen. 

Handlingen drivs också framåt av att vara miljömedvetenhet och hur IKEA:s möbler håller i längden. Spänningen ligger i vad som kommer hända med möbeln.

6. Avslut

Avslutningen påvisar att gammalt kan bli nytt och att vi bör återanvända möbler. För att tydliggöra reklamens syfte finns en webbadress längst ner i bild med “mer hållbart” inkluderat.

IKEA vill alltså att reklamfilmen ska inspirera deras konsumenter att återanvända deras gamla möbler och därmed tänka mer hållbart och miljömedvetet

7. Värderingar

Reklamfilmen påvisar att IKEA under en längre tid har haft en självklar plats i våra liv. Det som förknippas med varumärket IKEA bekräftas under reklamen. Trots att reklamfilmen uppmanar att återanvända istället för att köpa nytt så ger det något positivt för IKEA då de i och med det förknippas som ett miljömedvetet företag. 

8. Visa Personlighet

De använder inga pronomen i reklamfilmen men den är väldigt igenkännbar för många. Konsumenterna kan relatera till mannen, att ha haft en möbel med sig genom flera livsskeden i livet. Nostalgin som skapas ger en gemenskap och anknytning till IKEA som företag. 

Spotify

Till skillnad från de två tidigare exemplen så arbetar Spotify lite annorlunda när de gäller deras Storytelling inom sin marknadsföring. De använder sig av “Personalized Marketing” och “Data Storytelling”.

Vilket kortfattat betyder att de använder sig av deras konsumenters Big Data för att marknadsföra sitt företag på ett personligt, humoristiskt och innovativt sätt. Man kan helt enkelt säga att de marknadsför sitt företag genom deras konsumenters berättelser.

Att använda sig av data i sin Storytelling ökar kredibiliteten för företaget och konsumenten litar mer på företaget och varumärket. För Spotify som företag är “Data Storytelling” något de använder för att sprida Spotify:s varumärke till sina konsumenter och annonsörer.

Kampanjen vi kommer fokusera på är Spotify:s årliga kampanj “Spotify Wrapped”.

För att koppla till de åtta stegen:

1. Analysera

Spotify har förstått i deras analys att deras konsumenter gillar att dela med sig av vad de lyssnar på och jämföra sig med andra. Deras konsumenter gillar också att vara nostalgiska och associerar musik med speciella ögonblick i deras liv. 

Detta gör att deras “Personalized Marketing” fungerar utmärkt för deras målgrupp då det ger konsumenten möjligheten att ta del av deras lyssningsvanor, bli nostalgisk till låtar från året som gått men allra mest kunna dela och jämföra med andra, då ingen är den andra lik.

2. Syfte

Syftet med denna typ av marknadsföring är att skapa en “one-to-one relationship” med sina konsumenter genom Storytelling. Genom att berätta konsumentens historia skapas ett band mellan konsumenten och Spotify som har varit en del i dennes historia.

Ju mer relaterbar marknadsföringen är för konsumenten, i större grad kommer hen vilja dela med sig till allmänheten och säga “Titta vad bra Spotify känner mig”. Detta kommer nå utanför Spotify:s målgrupp och dra till sig nya användare.

3. Karaktärer

Huvudkaraktärerna i denna marknadsföring är konsumenterna själva, det är deras berättelse som berättas. I själva globala marknadsföringen är det även där konsumenterna själva men i den utsträckning så att majoriteten kan relatera till vad marknadsföringen vill säga.

4. Platsen

Berättelsen utgår från konsumenternas egna Spotify konton och deras lyssningsvanor under året. 

5. Handling

Handlingen utgår från konsumenternas handlingar och lyssningsvanor på Spotify. Spotify berättar sedan relevanta och intressanta saker med hjälp av Big Data. 

Med Big Data kan de berätta historier som aldrig har berättats förr, deras konsumenters historia!

6. Avslut

Det finns egentligen inget konkret slut. Spotify fortsätter sin “Personalized Marketing” i sin applikation genom individanpassade spellistor och rekommenderade låtar. 

Dock uppmanas konsumenten indirekt att dela sin egen “Spotify Wrapped”. Det är ett tecken på ett avslut och uppmaningen till att utföra en handling.

7. Värderingar

Spotify som företag vill bli sedda som ett musikvarumärke snarare än ett teknikföretag som streamar musik. De vill bli kopplade till att känna sina konsumenter, att kunna erbjuda dem musik på ett innovativt sätt men på samma gång med kvalitet.

Deras kampanjer är alltid färgglada och och genomtänkta vilket kan kännetecknas för kreativitet och deras humoristiska sida. 

8. Visa Personlighet

Personlighet är det som är allra mest genomgående i Spotify:s “Personalized Marketing” och “Spotify Wrapped”.

De pratar direkt med sina konsumenter, både i den individuella marknadsföringen men också i den globala. Trots att de ibland kan göra narr av sina användare så gör de det med glimten i ögat och med humor.

I sättet som Spotify kommunicerar med sina konsumenter finns en känsla av igenkänning och förståelse av varandra, vilket ökar trovärdigheten hos Spotify som varumärke.

Slutsats

Storytelling är alltså en typ av marknadsföringsstrategi där fokuset är på att engagera och knyta an till sina konsumenter via en berättelse. Detta har visat sig effektivt i ett mediesamhälle där många företag konkurrerar om samma konsumenter. Storytelling är metoden att använda för att kunna sticka ut och visa upp sig som varumärke och vad man står för. Ett lyckat koncept helt enkelt!

I den här artikeln har jag berättat vad Storytelling är och hur du på bästa sätt använder dig av det. Du har fått veta skillnaden mellan Storytelling, Corporate Storytelling och Storybranding. Jag har dessutom gett råd på hur du kan bli bra på Storytelling och presenterat en mall på åtta steg för att lära dig skriva bra Storytelling. Jag har även gått igenom tre exempel på företag som använt sig av Storytelling på ett effektivt sätt i sin marknadsföring.

Jag hoppas att du lärt dig något och att du kommer kunna få användning av mallen i ditt skapande av Storytelling. 

Lycka till !!

Bildreferenser:

https://newsroom.spotify.com/media-kit/spotify-wrapped-2020/

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: