Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
tjej som skriver på sin dator

Vad gör en copywriter? Genomgång av utbildning, jobb & framtid

Många företag tar idag hjälp externt av copywriters för att få till det mest säljande och engagerande texterna som krävs för att nå de mål företagen satt upp i sin kommunikation utåt mot kund. Vad har en Copywriter för arbetsuppgifter? Jag ville ta reda på mer om yrket, utbildningar, framtidsutsikter men framförallt vill jag veta, vad gör en copywriter?

En copywriter arbetar inom PR- och reklambranschen med intresseväckande textinnehåll i syfte att marknadsföra och skapa engagemang direkt. En stor del av en copywriters arbetsuppgifter är att göra research, samla in fakta och bakgrundsinformation. Exempel på uppdrag kan vara att ta fram nya företagsloggor eller en annons för ett företag. Läs vidare för att bli lika intresserad av yrket som jag blev.

Hur fungerar det att jobba med en copywriter?

2 personer i möte diskuterar

Som företag har du lite olika alternativ när det kommer till att anlita en copywriter. Antingen anlitar du en frilansare, alltså en person som är egenföretagare som tar till sig uppdrag utan anställning.

Eller så anlitar du en copywriter från en byrå, alltså en person med anställning hos ett annat företag. Det sista alternativet du har är att du själv anställer en copywriter på ditt företag.

Så vad är då det bästa för just dig?
Är det ett långsiktigt arbete med kontinuerlig publicering av texter/content där det krävs att personen är nära resterande av organisationen kanske det är enklast att direkt anställa en person.

Då jag själv har rätt lite koll på hur det är att jobba med en copywriter valde jag att ställa lite frågor till en nära bekant marknadschef (CMO) för att se hur dom på deras marknadsavdelning jobbar med copywriters.

När du och din organisation tittar på att ta in en copywriter externt, vad är det främst ni söker hjälp med av en copywriter?

”Vi tittar främst efter en copywriter som besitter kompetens inom vår affär. Då vi har en lång säljcykel och ganska komplexa affärer så behöver vi jobba med content i alla delar av köpresan. En copywriter som jobbar för oss måste bemästra content både i Awareness-, Consideration-, och Decision faserna”.

Vilken typ av anställning brukar du föredra? frilansare, byrå eller direktanställning?

”Vi har hittills inte producerat tillräckligt mycket content för att motivera att anställa en copywriter eller en content-writer på heltid. Därför har vi kontrakterat contentbyråer som i sin tur använder sig både av anställda på byrån och av frilansare. I takt med att vi kommer att jobba mer med inbound-, och content marketing så kommer vi att anställa en copy-/content writer på heltid i vår egen organisation”.

Du säger att ni helst går via en extern content-byrå när ni tar in en copywriter, varför? vad är fördelarna samt nackdelarna?

”Fördelarna med att kontraktera en byrå är att vi kan betala exakt för de timmar vi har behov av. Även om kostnaden per timme är dyrare än om vi skulle ha en egen anställd så har det hittills blivit billigare totalt då timmarna har varit färre. Det har också varit smidigt att ha en byrå som i sin tur har nätverket mot flera olika talanger som kan jobba för oss. Det är smidigare än att själv jaga efter en rekrytering till våra copy-uppdrag”.
Nackdelarna är att de copywriters man gärna vill ha kan vara ute på andra uppdrag via byrån och därav får man ta någon annan som är ledig.

Brukar du märka av stora prisskillnader beroende på anställningsform?

”Prisskillnaderna är mest beroende på nivån av kompetens hos den konsult vi anlitar. En senior copywriter är såklart dyrare än en junior. Anställningsformen ’fast anställd’ är bäst från ett kostnadsperspektiv om vi kan fylla den personens tid med 100% produktivitet”.

Hur brukar processen se ut för er när ni är i behov av en copywriter?

”Vi gör en upphandling av olika contentbyråer som får pitcha på vårt uppdrag. När vi har skrivit kontrakt så tillämpar vi en så kallad ’retainer’ som innebär att vi betalar en fast kostnad per månad och i gengäld så producerar byrån den content som vi har kommit överens om. Detta ger oss kontinuitet i content produktionen, och byrån har en säker intäkt per månad som de kan räkna med när de anlitar frilansare eller bemannar sina konsulter”.

Ett vanligt uppdrag hos er, uppskattningsvis hur länge pågår samarbetet mellan er och copywritern skulle du säga?

”Vi har avtal med vår contentbyrå som löper på 1 år med option på ytterligare 1 år. Den ömsesidiga uppsägningstiden på den månatliga retainern är 6 månader. Om samarbetet fungerar bra så finns det ingen anledning att inte förlänga avtalen då en copywriter bara blir bättre och bättre ju mer hen skriver för oss.”

Behöver ditt du hjälp med ditt SEO-content? Kontakta oss

Vad ska en copywriter kunna?

bild på skrivblock och dator

Vad kan man som företag förvänta sig av en copywriter?
Detta är en fråga som många inom marknadsavdelningar ställer sig. Vad gör egentligen en copywriter och när kan man tänkas behöva en?

Jag har tagit reda på så mycket relevant information jag kan och sammanfattat detta för dig som undrar samma sak som jag. Vad ska en copywriter kunna samt när kan jag tänkas behöva en och vad kan jag som kund från ett företag förvänta mig?

En copywriter gör hela processen i skrivandet, allt från research av bakgrundsinformation till analysen av innehållet och slutligen till att forma själva hantverket, alltså texten.

Som copywriter handlar det om att skriva fångande texter för marknadskommunikation och reklam. Det finns alltid en tanke med vad texten ska förmedla. Detta kommer du som kund och copywritern fram till innan processen drar igång.

Det är därför extra viktigt att vara överens innan copywritern sätter igång med sitt skrivande med kunden vad textens innehåll ska nå för typ av mål. Ska man få någon att köpa en vara? Är tanken att man ska skapa kundlojalitet? Eller är det endast för att stärka varumärket? Eller annan påverkan?

Det är också viktigt att man som copywriter stämmer av med företaget man skriver åt hur texten ska vara formulerad samt vilket typ av stil texten ska formas efter, alltså hur företaget vill bli uppfattade av dem som läser innehållet.

En copywriter ska helt enkelt fånga och förmedla en känsla i sitt innehåll. När jag som potentiell kund läser texten ska jag vilja klicka på den där köpknappen, börja prenumerera på nyhetsbrevet, eller klicka mig vidare in på företagets hemsida.

Jag ska helt enkelt bli mer intresserad av företaget än vad jag var innan jag läste texten.

För en copywriter handlar det om att hitta just de där få orden som verkligen har en stor betydelse hos läsaren och som sedan kan skapa en så kallad call-to-action.

En copywriter är inte endast bra på att formulera bra innehåll i texter, bakom texten ligger alltid ett stort förarbete. Förarbetet kan inkludera allt från research av mottagarnas intresse, research av konkurrerande budskap som redan finns ute på marknaden samt hålla i intervjuer för att få fram bra material.

Detta är en del av det som kan krävas av en copywriter för att få fram så relevanta texter som möjligt.

Det företaget alltså kan förvänta sig när de anlitar en copywriter är en välarbetad samt analyserad text som har det innehåll som krävs för att fånga den målgrupp företaget efterfrågat.

En text som har det innehåll som engagerar mottagaren till de mål företaget satt upp.

Företaget som anlitar en copywriter kan alltså förvänta sig en annan typ av uppmärksamhet kring de publicerade innehållet än vad det fått utan en duktig copywriter.

Men det gäller också som företag att vara tydliga och kunna förmedla syftet med produktionen samt nivå på målsättningen.

Se vad vi kan göra för dig

Det här kan vi göra för ditt företag:

Authority Content – Innehåll som prioriteras av Google (precis som artikeln du läser just nu).
Videoproduktion – Från omklipp till nyproduktion. Kostnadseffektivt och till ett högt produktionsvärde.
LinkedIn Annonsering – Effektiva strategier med tydlig avkastning på investeringen.
Livestream & Digitala Event – Enkelt och smidigt. Hos er, i vår studio eller helt digitalt.

Lämna en intresseanmälan här

Copywriter utbildning, detta brukar kurserna innehålla

Kvinna som pluggar

Så hur blir man då en copywriter, vad ingår i utbildningarna och hur snabbt efter har du ett jobb?

De varierar såklart från utbildning till utbildning samt vilken skola du studerar på, men de flesta utbildningarna för copywriting är på två år. Man kan också välja att gå kortare kurser som kan pågå under ett visst antal veckor.

Vad får man då lära sig under dessa utbildningar?
I de studieprogram jag tagit del av lär man sig:

 • Kreativt idéarbete
 • Hur man anpassar sitt uttryck beroende på medie
 • Associativt skrivande
 • Reklamkampanjer
 • Typografi
 • Olika annonstyper
 • Storytelling
 • Kommersiell kommunikation 
 • Varumärkesbyggande arbete
 • Redaktionellt skrivande
 • Interaktivt skrivande
 • Presentationsteknik
 • Mediekunskap

Även detta varierar beroende på utbildning men detta är vad du i huvudsyfte lär dig i en utbildning för copywriting.

Så hur snabbt efter färdiglästa studier har man jobb då?
Enligt Forsbergsskola har 97% av eleverna jobb inom branschen redan inom 1 år efter avslutade studier. Man kan dock se att konkurrensen har hårdnat på marknaden de senaste åren och det blir allt tuffare och kan därför krävas en mer gedigen utbildning för att kunna vara med och slåss om de eftertraktade jobben.

Copywriter vs Content writer

Så vad är egentligen skillnaden på dessa två yrken som ändå tycks likna varandra väldigt mycket? Både en copywriter och en content writer är personer som är väldigt bra på att fånga upp rätt typ av innehåll i en text.


Båda typerna av tjänst går ut på att förmedla en känsla till kunden/läsaren samt att genom sina texter driva olika mål framåt, alltså att skriva texter som intresserar och fångar upp den valda målgruppen.

Copywriter

Skillnaden på en copywriter och en content writer är att en copywriter skriver mer korta, säljande texter såsom annonser, slogans, olika typer av texter till en hemsida eller exempelvis produkttexter. En copywriter har som syfte med sina texter att fånga upp läsaren direkt vid första ögonkastet.

Content writer

Medan en content writer har som mål att informera läsarna samt skapa ett långsiktigt arbete. Detta kan göras genom att fokusera på att skriva en så intressant text som möjligt som dessutom är SEO-anpassad, för att exempelvis driva in mer trafik till företagets hemsida.

En content writer fokuserar oftast också på att skriva engagerande och inspirerande texter. En content writer skriver texter som blogginlägg, artiklar, whitepapers, pressmeddelanden, nyhetsbrev mm.

Man kan alltså säga att en content writer har som syfte att skapa ett långsiktigt värde och bygga upp en relation genom texten till målgruppen medan en copywriter har som mål att skapa ett omedelbart “fångande” intresse hos läsaren och ett mervärde i varumärket.

Läs mer ► Vad är smart marknadsföring?

Hur vet jag om jag behöver en copywriter eller content writer?

För att veta om du behöver en copywriter eller en content writer måste du och ditt företag först bestämma er för vad syftet med arbetet är och varför ni behöver ta hjälp av någon extern partner, antingen en copywriter eller en content writer.

Vad är målet och förväntningarna på ert företags framtida content? Ska det vara säljande eller inspirerande? Ska det skapa omedelbart intresse hos läsaren eller ska det skapa ett långsiktig värde?
Är syfte med texten att skapa förtroende eller snabba reaktioner?

När du tagit redan på detta kan du bestämma dig för vilken typ av skribent du behöver anställa för att lyckas med din vision av uppdraget och för att just ditt företag ska lyckas med era framtidsplaner.

Vad kostar en copywriter?

person räknar ut summa på miniräknare

Priset för en copywriter kan verkligen variera. Du kan hitta billigare copywriters som tar betalt i öre/ord eller dyrare copywriters där du faktiskt betalar för vad du får.

Men självklart varierar prislappen beroende på vad det är för typ av uppdrag företaget vill att copywritern utför

Det är precis som med andra tjänster, är det en bra och efterfrågad copywriter med gott rykte i branschen, med tidigare efterfrågade uppdrag och en lång erfarenhet är det såklart en dyrare peng man får betala i jämförelse mot en copywriter som exempelvis saknar utbildning, inte får jättemycket uppdrag och har lite mindre erfarenhet.

Sedan finns det även andra faktorer som spelar in på vilken summa prislappen kan hamna på. Finns det något underlag för copywritern att gå på som företaget har förberett? Finns detta blir det såklart billigare då man påbörjat en del av jobbet för copywritern.

Måste copywritern göra en research för att kunna producera en värdefull säljande text? Ju mer research copywritern behöver göra desto dyrare blir slutsumman. Vill kunden ha en SEO-anpassad text för att få en högre ranking i en sökmotor?

Här kan du välja att göra det billigare eller dyrare för dig. Genom att göra det billigare förbereder du flera potentiella sökord samt sökfraser som sedan den anställde copywritern kan använda sig av. Har du inte möjlighet till detta och du vill att din anställde copywriter tar fram ett underlag på potentiella sökord genom en sökordsanalys kommer detta självklart att kosta.

Sedan spelar självklart tiden in, är det en kort text som ska skrivas men som måste vara extremt genomarbetad och analyserad kan detta ta lika lång tid som att skriva en längre annons. Här kommer självklart kunden och copywritern fram gemensamt till en summa beroende på tiden uppdraget kan tänkas ta.

När produktionen av innehållet börjar närma sig ett slut är det kundens tur att korrekturläsa texten och sedan tycka till. Är det mycket kunden vill ändra på som kräver att copywritern måste lägga ner mycket tid på att skriva om kan även detta kosta. Men oftast ingår en del korrekturvändor i offerten.

Det finns självklart fler faktorer som kan spela in i slutsumman men detta varierar såklart från copywriter till copywriter. Dessa exempel jag beskrivit nu är de vanligaste delarna i ett uppdrag som kan påverka slutsumman av ett arbete.

Det kan även skilja sig i olika prismodeller såsom ett fast pris, löpande timdebitering, faktura i förskott, pris per ord eller ett så kallat “abonnemang” där du kan använda dig av den anställda copywritern under en längre period med fler olika uppdrag. Abonnemanget kallas oftast för en “Retainer”.
Ni kommer såklart i förväg överens vad som passar båda parter bäst.

Vad ska man tänka på när man söker copywriter?

Kvinna som funderar

Detta är vad du bör tänka igenom när du söker en copywriter och innan du bestämmer dig för vilken copywriter du ska anlita.

Hur vet man vilket typ av copywriter som passar för just ditt uppdrag?
Viktigt att tänka på är att veta vad för typ av text du och ditt företag behöver hjälp med. Är det en text om en ny produkt? Ett nyhetsbrev? Eller rent av bara en text som stärker varumärket?


Det är också viktigt att bestämma sig om man vill anlita en person som tänker strategiskt kring innehållet, eller ska det vara en person som endast jobbar med löpande textproduktion?

Vilken prisbild har du?
Kan du och ditt företag anlita en lite mer senior och erfaren copywriter med mycket erfarenhet och många tidigare uppdrag men som kanske kostar lite mer? Eller vill ni gå på en lite mer junior copywriter med mindre erfarenhet som kanske är mer beredd att visa framfötter och verkligen visa vad hen har att ge, men för en billigare peng?

Här kanske man få vara beredd på att själv stötta lite mer som uppdragsgivare. Vad du än väljer är det viktigt att ha en prisbild att förhålla sig till.

Är det ett långsiktigt eller ett kortsiktigt arbete?
Är det ett långsiktigt arbete kanske du vill ha en copywriter med vissa speciella erfarenheter eller som jobbat med tidigare liknande uppdrag. Är det ett kortare uppdrag kanske tidigare jobb inte har lika stor vikt i ditt kommande beslut.

Fundera på om du vill att din kommande copywriter är insatt i din valda målgrupp eller inte. Eller om din copywriter ska ha mycket kunskap inom just er bransch och verksamhet.

Ett annat bra tips kan vara att ta in offerter från flera olika copywriters innan du faktiskt bestämmer dig för vem du vill anlita.

Vart hittar jag då den copywritern jag eftersöker?
Självklart kan du alltid söka dig fram efter copywriters på Google och få upp flera olika resultat. Många copywriters är idag frilansare och har egna hemsidor där man kan hitta både information om personen samt offertförfrågan.

Sedan finns det även större webbplatser där flera copywriters är samlade där du enkelt kan leta efter just den du söker för ditt kommande uppdrag.

Du kan också söka efter potentiella copywriters genom Linkedin eller sidor just för copywriters på Facebook där du enkelt kan nätverka och ställa dina eventuella frågor. Genom att vända sig direkt till specialiserade content-byråer så får du tillgång till flera copywriters som kan ta sig an just ert uppdrag.

Exempel på arbetsuppgifter för en copywriter

 • Utforma reklambudskap
  I sin helhet har en copywriter som arbetsuppgift att åt sin kunds vägnar utforma ett passande reklambudskap åt ändamålet kunden har. Sedan finns det självklart flera steg i denna process som vi tar upp nedan.

 • Underlag
  Som företag kan du ta hjälp av en copywriter att få fram rätt typ av underlag för de kommande uppdraget/texten.

 • Spånar/ brainstormar fram idéer
  Anlitar du som företag en copywriter får du hjälp med att spåna fram idéer och lösningar som kan komma att nå kundens önskade effekt.

 • Research
  En copywriter kan hjälpa dig som företag men en grundlig research för att få in så mycket bra bakgrundsinformation som möjligt, om både målgruppen och inom ämnet.

  För att sedan kunna gå vidare och skriva den perfekta texten med det perfekta innehållet som passar just ditt företag. En research kan bestå av intervjuer, konkurrentbevakning, lära sig mer om ämnet som hen ska skriva om mm. Allt som underlättar arbetet helt enkelt.

 • Analysera
  En copywriter hjälper företaget att analysera underlaget för att ta ut det viktigaste delarna för att sedan kunna skapa den framtida texten.

  Den kan handla om att analysera redan framtaget material som företaget tagit fram sedan tidigare, analysera målgruppen som företaget valt ut, samt analysera det nästan färdig innehållet för att se vad som kan förbättras.

 • Rubriksätta
  Som kund till en copywriter får du hjälp med att ta fram bra passande rubriker samt hjälp med att ta fram slagkraftiga slogans som ska vara inbjudande för din målgrupp.

 • Editera texten
  Förfina texten så mycket det bara går, få texten mer säljande och visa att du som skriver verkligen förstår dig på känslan hos den målgrupp texten riktar sig mot.

 • Korrekturläsa
  Det är även copywritern som korrekturläser hela materialet för att säkerställa att allt stämmer överens med vad som bestämts med kunden. Rätta till eventuella fel, ta bort och lägga till mm.

  Korrekturläsa textens innehåll gör även du som kund i slutet av processen för att säkerställa dig om att det verkligen blir så som du tänkt dig.

 • Sökordsanalys
  Vill du som kund ha hjälp med en SEO-anpassad text samt hjälp med att ta fram potentiella sökord/sökfraser hjälper en copywriter dig med detta. Copywriter tar alltså på egen hand fram en potentiell sökordsanalys anpassad efter företagets önskemål på sökresultat.

 • Producera innehåll och text
  Självklart producerar en copywriter allt material som ska tas fram till kunden.

Vilka bolag söker copywriters och vad ligger lönen på?

månadskalender med utbetalningsdatum

Enligt Unionen.se ligger marknadslönen för en copywriter mellan 33.000 och 44.000 kronor i månaden. Detta varierar såklart beroende på uppdrag och erfarenhet, dvs du kan ligga både över eller under denna löneintervall.

Det som kan påverka din lön uppåt är b.la dina kunskaper och erfarenhet inom yrket, du kan visa på bra tidigare arbetsresultat, du har en mångsidighet inom yrket, sedan finns det såklart fler andra faktorer som påverkar en högre lönenivå.

Vad som kan påverka att din lön är lite lägre är b.la om du är ny i befattningen, du saknar arbetslivserfarenhet, du saknar utbildning eller att det kanske är en begränsad efterfrågan på just dina yrkeskunskaper.

Är det någon skillnad i lön beroende på om du är man eller kvinna då?
Nej, knappt någon skillnad alls. Enligt Yrkeskollen.se så snittar både män och kvinnor runt 39.000 kr i månaden. Men tittar man tillbaka några år på löneskillnaden låg män på ett högre snitt än vad kvinnor gjorde.

Som copywriter jobbar du ofta på en kommunikationsbyrå eller en reklambyrå, men det är också vanligt att man jobbar på interna marknadsavdelningar på större bolag.

Jag har kollat upp vart det idag finns lediga jobb för copywriters, allt ifrån juniora tjänster, till lite mer krävande seniora tjänster. Vad jag kan se så är det väldigt blandat, allt från kommunikationsbyråer till internt på IT företag, försäkringsbolag, skönhetsbolag, och större finansföretag. Väldigt blandat med andra ord.

Det är också vanligt att du som copywriter kan jobba på distans, vilket jag även kunde se är vanligt i jobbannonserna.

Arbetsmarknaden för copywriters är idag tuffare än vad den har varit tidigare. Även fast det ligger relativt mycket jobb ute är konkurrensen hård. Många vill ha samma jobb och det är en relativt liten bransch.

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: