Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Vad kostar annonsering på Linkedin

Vad kostar annonsering på LinkedIn?

LinkedIn är en plattform som är superintressant att använda  om man som företag vill få nya kontakter, samarbetspartners eller personer att anställa. Detta kan med fördel göras genom att annonsera där. Men, vad kostar annonsering på LinkedIn?

Kostnaden för att annonsera på LinkedIn är som lägst 70 kr per dag och kampanj för en textannons. Du kan själv bestämma maxbeloppet för hela kampanjen samt sätta en dagsbudget. Utöver det kan du även ställa in vad du är villig att betala för varje klick (CPC – cost per click)  för var 1 000:e annonsvisning, CPM (cost per thousand) eller för varje 1 000:e visning av en video (CPV – Cost per view). Huruvida du vill att det är CPC, CPM eller CPV som ska gälla bestämmer du själv.

Vad innebär det att annonsera på LinkedIn?

För att kunna annonsera på LinkedIn behöver du först sätta upp ett annonskonto på LinkedIn, via deras egna system som heter CampaignManager . I den skapar du dina annonser och specifika målgrupper.

Om du exempelvis vill nå marknadsförare, riktar du annonsen mot den målgruppen. Du kan antingen skapa en egen målgrupp eller välja en fördefinierad målgrupp som är uppsatt av LinkedIn- Det innebär att du kan få fram (nästan) exakt den person/ målgrupp som du är ute efter. 

Det finns 8 olika annonsformat som du kan använda vilket vi kommer till lite längre fram i artikel.

Vad är grundkostnaden för att annonsera på LinkedIn?

 Annonseringskostnaden på LinkedIn beror på vilken typ av annonsering man använder. 

När man skapar en kampanj på LinkedIn finns det ofta ett antal tillvalsalternativ. Vilket kan komma att påverka slutkostnaden. Budgivning är en sådan faktor.

Buden kan antingen vara att man betalar en viss summa pengar per antal klick, eller per antal tusen visningar. En annan sak som påverkar kostnaden är hur länge annonsen ska vara aktiv.

Relaterad läsning ► Hur annonserar man på LinkedIn? – En praktisk genomgång

Minimikostnader för olika annonser på LinkedIn

Annonstyp Totalbudget Dagsbudget Bud CPC CPM
Text annons 70 kr 70 kr 14 kr 14 kr
Enskild bildannons 70 kr 70 kr 18 kr 18 kr
Galleriannons 70 kr 70 kr 18 kr 18 kr
Filmannons 70 kr 70 kr 18 kr 18 kr
Följarannons 70 kr 70 kr 62 kr 148 kr
Spotlight-annons 135 kr 135 kr 57 kr 135 kr
Jobbannons 180 kr 180 kr ej bud 180 kr
Meddelandeannons 70 kr 70 kr 1,95 kr * 180 kr

* Räknas som CPS (cost per skickad)

Optimera för konvertering

Om du vill maximera antalet konverteringar på din webbplats väljer du “optimering för konvertering” när du skapar din annons. Du väljer själv budsumman men LinkedIns system höjer eller sänker automatiskt ditt kampanjbud för att maximera antalet konverteringar. Om du vill ha högst möjliga kontroll över dina kostnader väljer du ”Maximalt CPC-bud””

En förutsättning för att jobba med konverteringsoptimering är att du installerat LinkedIns annonsering pixel InsightTag på din webbplats. Den ger LinkedIn möjligheten att se när en konvertering skett på din hemsida.
Här är 4 grundläggande saker som är bra att känna till om annonskostnaden på LinkedIn:

Bud

När man skapar en annons kan man välja att lägga till bud, vilket syftar till att möjliggöra en ökning av annonsens spridning och därmed antalet visningar och klick. Buden kan antingen vara en kostnad per klick eller en kostnad per spridning.

Man väljer själv vilken summa buden ska motsvara. Anledningen till att buden finns är för att göra det möjligt för företag att konkurrera med andra företag.

Om ett företag lägger ett högre bud än ett annat företag inom exempelvis samma bransch kommer det också kunna innebära att det företag som betalar mest kommer få en större spridning, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att de når ut till en större målgrupp.

För att nå ut till en stor målgrupp krävs det dock att det finns – eller kan skapas – en sådan målgrupp, vilket inte alltid är fallet.

Relaterad läsning ► Vilken är minimistorleken för en målgrupp vid annonsering på Linkedin?

Se vad vi kan göra för dig

Det här kan vi göra för ditt företag:

Authority Content – Innehåll som prioriteras av Google (precis som artikeln du läser just nu).
Videoproduktion – Från omklipp till nyproduktion. Kostnadseffektivt och till ett högt produktionsvärde.
LinkedIn Annonsering – Effektiva strategier med tydlig avkastning på investeringen.
Livestream & Digitala Event – Enkelt och smidigt. Hos er, i vår studio eller helt digitalt.

Lämna en intresseanmälan här

CPC

CPC står för Cost per Click (kostnad per klick) och betyder att du som annonserar bara behöver betala bud för antalet klick som gjorts på din annons. Detta innebär att man inte betalar för visningar, utan bara när någon klickar på din annons. CPC är en av de vanligaste strategierna att använda sig av när det kommer till annonsering.

CPM

CPM syftar till Cost per Mille (ung. kostnad per tusen visningar) och innebär att du betalar via bud för ett visst antal visningar på din annons. Detta gör att du behöver betala oavsett om visningarna har inneburit interaktioner eller inte. CPM är vanligt att använda sig av om man vill nå en större spridning av annonser i t.ex ett varumärkesstärkande syfte.

CPV

CPV syftar till Cost per Mille fast för video (ung. kostnad per tusen visningar) och innebär att du betalar bud för ett visst antal visningar av din videoannons.

Annonsoptimering

Alla annonser som läggs ut mot samma målgrupp konkurrerar med varandra, på ett eller annat sätt. Därför bör du optimera din annonsen så mycket som möjligt. Det kan till exempel handla om att göra det enkelt för potentiella samarbetspartners att klicka sig vidare till ens hemsida, att skapa annonser som är kostnadseffektiva, ta med så mycket relevant information som möjligt, analysera vad som fungerar bättre och sämre och anpassa annonsen därefter.

När vet jag hur mycket det kommer att kosta?

När vet jag hur mycket det kommer att kosta på linkedin?

Hur mycket det kommer kosta att annonsera på LinkedIn ser man i samband med att man skapar kampanjen. Du bestämmer alltid i förväg vilken budget du har för att annonsera. Detta innebär att du alltid kan räkna ut totalkostnaden i förhand.

Du kan själv bestämma följande för en kampanj

  1. Dagsbudget
  2. Total Budget
  3. Tid som kampanjen är aktiv
  4. Budtyp
  5. Kostnad per klick.
Budget och schema i LinkedIn Campaign Manager
.

Trött på att scrolla? Gå direkt till mer info längre ner på sidan:
Annonsera ett befintligt inlägg för ökad lönsamhet
Det här får du som statistik och vad betyder det?
Videoannonser på Linkedin, se exempel

Är det lönsamt att annonsera på LinkedIn?

Är det lönsamt att annonsera på LinkedIn

Huruvida det är lönsamt eller inte att annonsera på LinkedIn beror på flera faktorer. Det kan till exempel handla om vilken bransch du befinner dig i, vem som finns i din målgrupp. Men också hur den potentiella annonseringen är utformad och hur man mäter lönsamheten. För att svara på frågan behöver du bestämma vilka aspekter du är intresserad av. Är det exempelvis ROI, social spridning eller något helt annat?

Generellt kan man säga att det kan vara fördelaktigt att annonsera på LinkedIn i följande fall:

Business-to-Business (B2B)

Den verksamhetstyp som tycks vara fördelaktig att annonsera på LinkedIn är framför allt business-to-business-företag. Detta är alltså företag som riktar sig till andra företag för samarbeten, transaktioner eller kommunikation. I dessa fall kan LinkedIn fungera som en plattform där B2B-företag har möjlighet att hitta, och få kontakt med varandra.

Rekrytering till sitt företag

Det kan vara fördelaktigt att annonsera på LinkedIn om man rekryterar och anställer till sitt företag. Det är vanligt att personer – i synnerhet de som utbildat sig på högre nivå – är medlemmar på LinkedIn. Detta gäller både nyutexaminerade  och personer som har lång arbetslivserfarenhet. LinkedIn fungerar som ett sätt för företag att skapa annonser som riktar sig till just de personer.

Det kan vara mindre fördelaktigt att annonsera som B2C:

Business-to-consumer (B2C)

Ett exempel på verksamhet där det kan finnas bättre annonseringsalternativ än LinkedIn är business-to-consumer-företag. B2C-företag är de företag som riktar sig direkt till sina konsumenter i syfte att sälja sina produkter, varor eller tjänster. Detta gäller både fysiska och digitala B2C-företag. Anledningen till detta är att LinkedIn är en sida som riktar sig till företag och arbetssökande, för att de ska hitta varandra. Om man vill annonsera om sin verksamhet riktad till konsumenter finns det bättre plattformar att göra detta på, för att nå ut till så många potentiella konsumenter som möjligt. Exempel på annonsplatser för detta kan vara Facebook och Google.

Relaterad läsning ► Topp 5 tips för en bra videoannons på LinkedIn!

Annonsera ett befintligt inlägg för ökad lönsamhet

Annonsera ett befintligt inlägg för ökad lönsamhet

Alla inlägg som du har skrivit och lagt upp på en företagssida går att använda i en annonskampanj. Bara att klick på “boosta”-knappen för att skapa kampanjen. 

Men för att hitta inlägget som blir mest lönsamt behöver du titta lite närmare på statistiken. Precis som på de flesta sociala plattformarna har LinkedIn en egen funktion för statistik för organiska inlägg.

Via denna kan man bland annat se information om visningar, unika besökare, demografi och hur intresset för ens sida har sett ut över tid. Detta är något som du kan dra nytta av när du väljer vilket inlägg du ska använda som annons.

Med hjälp av statistiken väljer du det inlägg som fått bäst resultat organiskt. Det inlägget är mest relevant för din målgrupp och på så sätt kommer den bli den mest lönsamma:

Det här får du som statistik och det här betyder det:

Antal visningar

Antal visningar handlar inte bara om hur många gånger ett inlägg har visats, utan säger även någonting om hur räckvidden och spridningen av inlägget har sett ut. Det som kan vara lite knepigt här är att antalet visningar inte säger någonting om hur många unika visningar det har varit.

Däremot finns det en annan kategori i LinkedIns statistik som visar på antalet unika visningar. Genom att ha koll på antalet visningar och andelen unika visningar kan man få en tydligare uppfattning om vilka inlägg som är mer populära kontra mindre populära.

Detta i sin tur kan göra att man kan besluta sig för att sponsra de inläggen som har högre popularitet, för att på så sätt sprida dem ytterligare.

Antal klick

Hur många gånger ett inlägg har blivit klickat på kan både mätas genom allmänna klickningar, men också via Click through rate, CTR. Detta kan bland annat visa hur stor andel av visningarna på ett inlägg som har klickat sig vidare in på exempelvis företagets hemsida.

Detta kan ge en indikation på vilka inlägg som gör användarna benägna att vilja veta mer om verksamheten och det som inlägget handlade om.

Antal interaktioner

Till interaktioner hör både gilla-markeringar, kommentarer och delningar. Det kan också innefatta antalet följare. Genom att kolla på detta kan man få en uppfattning om det engagemang ens aktiviteter väcker hos användare.

Engagemang

Graden av engagemang säger någonting om hur aktiva personerna som kommer i kontakt med din sida och dina inlägg är. Detta kan förstås som en av de främsta mätpunkterna för hur populära inlägg är.

Detta då det visar både hur användare bedömer kvaliteten på inläggen, men också då man ser hur relevanta olika inlägg har varit. 

Om inga interaktioner äger rum kan det vara en indikation på att innehållet inte når ut till antingen tillräckligt många, eller till den tilltänkta målgruppen – alternativt ge en hänvisning till att innehållet som sådant behöver ses över.

Exempel på innehåll som generellt brukar engagera användare på LinkedIn kan vara saker som branschnyheter, tips, bilder eller guider. Men i grunden handlar det ofta om att det ska finnas en plan och en kontinuitet.

Relaterad läsning ► Hur skapar man en organisk viral succé på LinkedIn?

Exempel på videoannonser på LinkedIn:

Rekrytering: Adviser Partner
Ett välriktad annons mot just den specifika målgrupp som du söker kan ge dig ett enormt bra resultat. Med den här videon och annonsen ville Adviser Partner hitta nya säljare.

LeadGenerering: Emineo
Att hitta nya prospekts och leads är en stor anledning till att jobba med annonsering på LinkedIn idag. Med den här kampanjen, som är en serie av 9 videor ville Emineo attrahera nya leads.

Produktannonsering: Framery
En klassisk produktannons men till en smalare och väldigt specifik målgrupp. Framery ville identifiera personer som kan påverka kontorsmiljön och rikta annonsen specifik mot dem.

Sammanfattning

Att annonsera på LinkedIn kan vara lönsamt, i synnerhet om det är ett B2B-företag som annonserar i syfte att hitta andra företag att samarbeta med eller för företag som letar efter personer att anställa. För personer som bedriver B2C-företag finns det plattformar som är bättre att använda sig av för att nå ut till konsumenter.

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: